Datum publicatie: 11 maart 2024

Samen naar Beter! De Leidse regio bundelt krachten om mentale gezondheid van jongeren op het VMBO en MBO te verbeteren

Mentale gezondheid van jongeren
De mentale gezondheid van jongeren staat zwaar onder druk. In de regio Hollands Midden heeft 54% van de jongeren mentale klachten, en heeft 1 op de 3 jongeren het afgelopen jaar gedacht aan zelfdoding. Op school wordt volgens de jongeren nog te weinig aandacht besteedt aan mentale gezondheid, terwijl 90% hier wel behoefte aan heeft. Om mentale gezondheid te verbeteren is het noodzakelijk om integraal te werken aan promotie, preventie, signalering én (vroege) behandeling- het liefst samengebracht in een laagdrempelige setting, zoals op school.

Samen naar Beter!
Om mentale gezondheid onder jongeren te verbeteren, heeft het LUMC samen met partners vanuit ZonMw subsidie gekregen voor het project ‘Samen naar Beter!’. In dit project onderzoeken we hoe een integrale aanpak mentale gezondheid op VMBO en MBO scholen duurzaam geïmplementeerd kan worden. In het project worden regionale krachten gebundeld: onderzoekers van verschillende kennisinstellingen (Hogeschool Leiden, TNO Leiden, LUMC en het Kenniscentrum Angst & Stress bij jeugd) werken intensief samen met Hecht GGD Hollands Midden, de Academische Werkplaats Lumens en Werkplaats SAMEN, school ketenpartners (Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs, MBO Rijnland), Zorg (Centrum voor Jeugd en Gezien, Jeugdteams Leiden), Gemeente Leiden en Jongerenorganisatie ExpEx.

Hoofaanvrager dr. Rianne van der Kleij: “in Samen naar Beter doen we het ook echt Samen. De wensen en behoeften van jongeren en professionals vanuit de regio zijn ons start- en eindpunt. Met hen werken we gelijkwaardig samen aan ontwerp, uitvoer en analyse van resultaten.”

Verbeteren van implementatie, bereik en transitie
In het project richten we ons niet alleen op ontwerp en implementatie van de aanpak, maar ook op het verbeteren van het bereik en de participatie van (kwetsbare) jongeren- met de juiste interventies. Van der Kleij: “We implementeren een aanpak die meerdere interventies samenbrengt. We richten ons bijvoorbeeld via de interventie Levensvaardigheden op de promotie van de mentale gezondheid van álle jongeren, en brengen via interventies als ‘denken+doen=durven’ ook hulp bij beginnende klachten naar de schoolsetting. Hierdoor willen we het onderwerp mentale gezondheid normaliseren en de stap naar ondersteuning voor mentale gezondheid verkleinen”.

Ook verwachten ze dat het project, naast positieve invloed op mentale gezondheid, verschillende positieve neveneffecten zal hebben. Van der Kleij: “het aanleren van levensvaardigheden bevordert bijvoorbeeld prosociaal gedrag bevordert, en vermindert probleemgedrag. En niet te vergeten, door het trainen van docenten, zien we dat hun mentale gezondheid en werkplezier vaak ook verbetert’.

Tenslotte richten we ons op het verbeteren van de transitie van het VMBO naar MBO. Van der Kleij: “Jongeren met een zorgbehoefte raken vaak uit beeld tijdens de overstap van de middelbare school naar het beroepsonderwijs. Zelf melden ze vaak niet dat er behoeften of problemen zijn, en ook de overdracht tussen scholen is niet altijd toereikend. Dit terwijl een ‘warme’ overdracht de kans op mentale problemen verkleint. Nu krijgen jongeren vaak te laat, of geen ondersteuning, waardoor zij een verhoogde kans lopen vroegtijdig school te verlaten of (ernstigere) mentale problemen te ontwikkelen.”

 

Lerend systeem
In ‘Samen naar Beter!’ project werken we met een lerend systeem, waarin jongeren, professionals, en stakeholders participeren in op elkaar voortbouwende leerlagen: van leersessies op de scholen, tot een regionaal leernetwerk in de academische werkplaats en een landelijk leernetwerk vanuit ZonMw. Zo trachten we opschaalbare kennis en tools te genereren, waar ook andere regio’s in Nederland van kunnen profiteren.

 

Het bericht Samen naar Beter! De Leidse regio bundelt krachten om mentale gezondheid van jongeren op het VMBO en MBO te verbeteren verscheen eerst op Werkplaats SAMEN.