Datum publicatie: 19 februari 2024

Het LISO-framework: Versterking voor leernetwerken in het sociaal domein

We hebben subsidie verkregen die de deur opent voor de verspreiding en implementatie van het LISO-framework. Dit framework ontwikkelen we momenteel binnen ons project ‘Leren & Implementeren’ en vormt de wetenschappelijke basis voor leernetwerken die organisatie-overstijgend werken binnen het sociaal domein.

Met de subsidie ontwikkelen we een handboek waarmee we handelingsperspectieven voor leernetwerktrekkers creëren. Daarnaast ontwikkelen we PR-materiaal en verdiepende trainingen om het LISO-framework verder te verspreiden.

Benieuwd? Lees dan verder en ontdek hoe we samen werken aan een sterker sociaal domein.

Het bericht Het LISO-framework: Versterking voor leernetwerken in het sociaal domein verscheen eerst op Werkplaats SAMEN.