Datum publicatie: 26 november 2020

Feiten & Fabels rondom ADHD en druk gedrag

In deze video worden vier stellingen bevestigd danwel ontkracht, zijn het feiten of fabels?

  • ADHD staat los van gezins- en/of schoolcontext door Anouck Staff, promovendus (Klinische Neuropsychologie), Vrije Universiteit.
  • ADHD is geen hersenstoornis door Prof.dr. Sarah Durston, hoogleraar Ontwikkelingsstoornissen van de Hersenen, UMC Utrecht Hersencentrum
  • ADHD heb je altijd levenslang door Melissa Vos, Promovendus, Universitair Centrum Psychiatry (ICPE).
  • Medicatie is de enige effectieve behandeling voor kinderen met ADHD door Rianne Hornstra, Promovendus, Accare

Deze video is ontwikkeld voor en getoond op de “Voor de Jeugddag 2020”.

Het bericht Feiten & Fabels rondom ADHD en druk gedrag verscheen eerst op Adhd en druk gedrag.