Datum publicatie: 17 juni 2021

Rapport Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling bij ongeboren en jonge kinderen (leeftijd -9 maanden tot 4 jaar) in de regio Twente 2020-2021

Achtergrond van het onderzoek
Wanneer ongeboren of jonge kinderen door huiselijk geweld of kindermishandeling onnodig lang in een onveilige situatie verkeren, heeft dit grote gevolgen voor zowel de pre- en postnatale hechting als ook voor de algehele ontwikkeling en lange termijn gezondheid van het kind.
In de Twentse praktijk is de ervaring dat het merendeel van de meldingen bij Veilig Thuis Twente (VTT) gebeurt als het kind al geboren is of ouder is dan 6 maanden. Daarnaast blijkt dat na een VTT melding niet altijd een integratief gezinsbehandelplan is opgesteld. Tenslotte lijkt de ketensamenwerking dusdanig versnipperd te zijn, dat een duurzame verandering bij deze gezinnen nog onvoldoende ontstaat. In dit project wordt een MDA++ methode in de pilot gemeente Hengelo ontwikkeld, waarvan een integratief gezinsbehandelplan onderdeel is.

Het onderzoek is in januari 2022 afgerond. De evaluatie van het onderzoek kan gelezen worden in het rapport “Pilot MDA++ Hengelo – Projectenpool “Van denken naar doen” (Ben Boksebeld – Lectoraat Social Work, Saxion). Dit rapport is op te vragen bij het secretariaat van de Academische Werkplaats Jeugd Twente