Datum publicatie: 29 februari 2024

Coördinator samenwerken met praktijkorganisaties

Irene Meijvogel begint haar rol als ‘coördinator voor samenwerking met praktijkorganisaties’ vanaf februari. Binnen Enver, waar ze als gedragswetenschapper op de beleidsafdeling werkt, richt ze zich voornamelijk op het thema huiselijk geweld en kindermishandeling. Enver biedt gespecialiseerde jeugd- en opvoedhulp in de regio’s Midden Holland, Zuid Holland Zuid en Rotterdam.

Irene hecht veel waarde aan samenwerking en verbinding tussen praktijk, gemeentes, wetenschap, ouders en jongeren, omdat ze gelooft dat dit essentieel is voor structurele verbeteringen. Daarom is ze enthousiast om zich in te zetten voor de Werkplaats SAMEN. In haar rol als coördinator van de praktijkorganisaties kijkt Irene uit naar het contact met diverse organisaties. Ze zal zich actief bezighouden met het identificeren van behoeften en uitdagingen in de praktijk, en zal onderzoeken hoe de Werkplaats SAMEN kan bijdragen aan het vinden van oplossingen.

Het bericht Coördinator samenwerken met praktijkorganisaties verscheen eerst op Werkplaats SAMEN.