Flevi’s Kenniswerkplaats Jeugd

In Flevi’s Kenniswerkplaats Jeugd staat het veerkrachtig opgroeien centraal. Wat is veerkracht en hoe kan het bijdragen aan gelijke kansen in het opgroeien? Dat onderzoekt de werkplaats in 3 kennislijnen. Waarbij ze oog heeft voor de verschillende generaties in een familie, de geboorte van kinderen daarbinnen en veerkrachtig samenwerken. Verschillende vormen van jongerenparticipatie worden onderzocht in de kennislijn ‘Frisse Blikken’.

Projecten

  1. Kennislijn 1: De eerste 1000 dagen
  2. Kennislijn 2: Veerkrachtig samenwerken
  3. Kennislijn 3: Voor mijn kind wil ik…
  4. Kennislijn 4: Frisse blikken

Hoe staat Flevi’s Kenniswerkplaats Jeugd ervoor?
Steeds meer mensen weten Flevi’s Kenniswerkplaats Jeugd te vinden. De werkplaats is duidelijk aanwezig in het maatschappelijke debat over veerkrachtig opgroeien. En werkt steeds intensiever samen met andere RKJ’s in verschillende samenwerkingsverbanden.

Recent organiseerde Flevi’s Kenniswerkplaats Jeugd een succesvolle bijeenkomst over bestaanszekerheid. Hierin presenteerde de werkplaats onder andere haar fototentoonstelling ‘Bestaansonzekerheid in Flevoland’ en een magazine over dit thema.

Kennislijn 1: De eerste 1000 dagen
In dit project zijn verschillende activiteiten gaande. De reizende fototentoonstelling ‘Veerkrachtig ouderschap’ is in Dronten te zien. In Almere is een vragenlijst uitgezet over eenzaamheid bij jonge moeders en de aansluiting met het aanbod aan activiteiten. Verder start in de gemeente Lelystad een onderzoek naar de ervaringen met het expertiseteam van de kinderopvang. En vond in de gemeente Urk de OKO Gezondheidsmonitor Jeugd plaats. Tenslotte is in het magazine een column gepubliceerd over ongelijkheid in de kraamzorg (pagina 39).

Kennislijn 2: Veerkrachtig samenwerken
Recent is er een column gepubliceerd over de toeslagenaffaire. Het onderzoek naar laagdrempelige ondersteuning op de kinderopvang is in volle gang. Ook wordt er gewerkt aan een artikel voor het Tijdschrift voor Orthopedagogiek over de 10 geleerde lessen van Team Gezinsbegeleiding.

Kennislijn 3: Voor mijn kind wil ik…
Vanuit dit project verschenen in het magazine columns over de ‘Lentekriebels’ (pagina 46) en over het belang van begrijpelijke taal (pagina 62). Ook werd er in het Journal of Social Intervention: Theory and Practice een artikel gepubliceerd over eerstegeneratiestudenten.

Voor het onderzoek over de rol van vaders tijdens scheidingen zijn de analyses gestart. Hierbij wordt de data vergeleken met de data verzameld onder moeders. Tot slot wordt een onderzoek opgestart over de rol van ouders met betrekking tot de financiële weerbaarheid van jongeren.

Kennislijn 4: Frisse blikken
De Frisse Blikken projecten lopen goed:

  • Jongeren uit het onderzoek naar prestatiedruk in het MBO legden de resultaten voor aan de opleidingen ICT, Zorg & Welzijn en Techniek.
  • Het participatieve onderzoek naar mentaal welbevinden op het vmbo verloopt voorspoedig.
  • Er is een participatief onderzoek gestart naar ‘sense of belonging’ onder studenten.
  • Binnenkort start een participatief jongeren project op Urk.

 

  Doel & aanpak

* De werkplaats wil dat alle kinderen en jongeren in Flevoland gelijke kansen hebben om gezond en veilig op te groeien. Dit gebeurt door samen te werken en kennis te bundelen.

* De werkplaats wil dat alle baby’s een goede start krijgen in Flevoland.

* De werkplaats wil nog beter integraal samenwerken rondom gezinnen met meervoudige en complexe problemen.