Flevi’s

Preventie is het sleutelwoord binnen Flevi’s kenniswerkplaats jeugd. Hoe zorg je dat baby’s, kinderen en jongeren in Flevoland dezelfde kansen hebben als in andere delen van het land? In Flevoland worden kinderen vaker te vroeg geboren en ze leven vaker in gezinnen met complexe problemen. Daar gaat de werkplaats iets aan doen!

Wat speelt er in Flevoland?
In Flevoland is meer preventie nodig omdat te veel kinderen en jongeren worden doorverwezen naar zware vormen van jeugdhulp, dus jeugdhulp met verblijf.  Verder blijkt dat gezinnen met complexe problemen vaak laat in beeld komen bij hulpverlenende instanties. Ook is in Flevoland nog veel winst te behalen in de eerste 1000 dagen van kinderen. Kinderen in Flevoland hebben vaker een lager geboortegewicht dan in de rest van Nederland. Ook zijn er veel tienermoeders in deze regio.

Doel & aanpak

  • De werkplaats wil dat alle kinderen en jongeren in Flevoland gelijke kansen hebben om gezond en veilig op te groeien. Dit gebeurt door samen te werken en kennis te bundelen.
  • De werkplaats wil dat alle baby’s een goede start krijgen in Flevoland.
  • De werkplaats wil nog beter integraal samenwerken rondom gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Project 1: Een goede start voor ieder kind
Er is veel winst te halen tijdens de eerste 1000 dagen van kinderen die in Flevoland geboren worden. In deze kenniswerkplaats doen 4 gemeenten mee aan het actieprogramma Kansrijke Start, ook in de andere 2 gemeenten wordt aan de eerste 1000 dagen gewerkt. De kennis die de gemeenten daarmee opdoen, wordt in dit leeratelier gedeeld. Samen met kinderen, jongeren, zwangere vrouwen en jonge ouders wordt gewerkt aan een goede start voor iedereen.

Project 2: Voor alle kinderen dezelfde kansen om goed op te groeien
In Flevoland wonen gezinnen die problemen van generatie op generatie overdragen. Dit project wil die overdracht afremmen. Concreet wordt samen met jongeren onderzoek gedaan naar hoe die intergenerationele overdracht werkt. Opbrengst: gezamenlijk komen tot werkwijzen voor jeugdhulpverleners, aanbieders en gemeenten.

Project 3: Integraal samenwerken
In Flevoland zijn relatief veel gezinnen met meerdere complexe problemen. Uit eerder onderzoek blijkt dat delen van de problemen bekend zijn bij verschillende hulpverleners, maar dat er relatief laat zicht is op het volledige probleem van deze gezinnen. Er is veel winst te behalen door een goede integrale samenwerking en dat is dan ook de focus van dit project.  Er zijn allerlei initiatieven in de regio, maar wat vinden kinderen, jongeren, ouders en professionals van deze initiatieven? En welke zijn succesvol? Opbrengst: effectieve werkwijzen voor hulpverleners  op basis van praktijkleren.

 ‘De klant staat centraal’
Charlotte Vissenberg,  coördinator: ‘In deze regio zijn we goed in actieleren. Onderzoekers, professionals, jeugdigen en hun ouders pakken gezamenlijk concrete praktijkvraagstukken bij de kop. Door samen op het probleem te reflecteren, te experimenteren met nieuw handelen en hier weer op te reflecteren, ontstaat breed gedragen praktijkleren. Onderzoek en praktijk zijn met elkaar verweven in Flevoland. Daarnaast werken wij samen met ervaringsdeskundige jeugdigen en ouders. Zij staan centraal in al onze projecten.’