AWTJ Samen op School (afgerond)

Regio: IJsselland, Flevoland

Hoe zorg je ervoor dat minder kinderen uitvallen op school en dat zij minder behoefte hebben aan ondersteuning? Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Samen op School doet hier onderzoek naar. Binnen de werkplaats Samen op School staat de samenwerking tussen gezin, school en jeugdhulp in de regio Flevoland en IJsselland centraal. Door middel van zowel langdurig als kortdurend onderzoek beantwoordt de werkplaats vragen over samenwerking, die zijn voortgekomen uit de praktijk. Hiermee draagt de AWTJ bij aan de afname van schooluitval en vermindering van de vraag naar (zwaardere) vormen van ondersteuning.

Lees verder

Nieuws

Waarom de Jeugdwet faalt

7 mei 2020

Het doel van de Jeugdwet leek helder: de hulp aan kinderen moet simpeler. Ook de wet Passend onderwijs moest een beweging opgang brengen van curatieve naar preventieve ondersteuning. Beide wetten hebben echter niet geleid tot de gewenste uitkomsten, meent Sharon Stellaard, promovenda en onderzoeker bij de werkplaats Samen op School. In plaats van minder jeugdzorg, krijgen kinderen meer specialistische jeugdzorg. In een onlangs verschenen interview met Zorg+Welzijn legt zij uit hoe dit kan. Lees meer >

Leerlingen bouwen hun ideale school

21 juni 2019

Tijdens de LAB-dag van Samen op School bouwden 16 leerlingen van 12 tot 14 jaar met lego hun ideale school. De kleurige stenen en figuren boden de veiligheid om ‘out of the box’ te denken en kwetsbare verhalen toch te delen. Lees meer >

Workshop ‘Bouwen aan vertrouwen’

7 juni 2019

In deze tweedaagse workshop helpt Sharon Stellaard gemeenten, onderwijs en jeugdhulp met het letterlijk en figuurlijk bouwen aan gezamelijk vertrouwen. Zij maakt hierbij gebruik van de wetenschappelijk onderbouwde Lego Serious Play methodiek.

Lees meer >

Onderzoek en opbrengsten

AWTJ Samen op School (SoS)

In de Academische werkplaats transformatie jeugd ‘Samen op school’ staat de samenwerking tussen gezin, school en jeugdhulp in de regio Flevoland en IJsselland centraal. De werkplaats zet in op een ononderbroken schoolloopbaan, het voorkómen van (zwaardere) vormen van ondersteuning en het bieden van effectievere hulpverlening waar deze toch nodig is. Lees meer >

Conferentie ‘Korte lijntjes’

De Academische Werkplaats ‘Samen op School’ organiseerde op 1 november 2018 haar eerste Academische Werkvloer conferentie op Scholengemeenschap Lelystad (SGL). Promovenda Jantien Gerdes presenteerde de tussenstand van haar promotieonderzoek naar interdisciplinaire samenwerking, uitgevoerd op de Thorbecke Scholengemeenschap Zwolle, het Almere College Dronten en de Scholengemeenschap Lelystad. Lees meer >

Contact

https://samenopschool.org/

Coördinatoren:
Angela Thissen
a.thissen@awtj.nl
Dorien Graas
tam.graas@windesheim.nl

Publicaties

Workshop ‘Bouwen aan vertrouwen’
Infographic Samen Op School: Klein-en-Fijn onderzoek opbrengsten
Samen op school. Klein-en-Fijn (onderzoeks)projecten

Partners

 • Windesheim
 • Participatieraad Zwolle
 • VIAA
 • OPDC Almere
 • Thorbecke Scholengemeenschap
 • Gemeente Lelystad
 • Vitree
 • De Watertuin
 • De Kern
 • Passend Onderwijs
 • Zeewolde
 • SVOl
 • Jongerenraad Zwolle
 • VU
 • Velt Vaart & Vecht
 • Gemeente Almere
 • De Brug
 • Gemeente Zwolle
 • Trias
 • De Tweemaster
 • Ichthus College
 • GGD IJsselland
 • Gemeente Dronten
 • OOZ
 • Almere College
 • IJssel Vecht
 • ZonMw

De stuurgroep

 • Michiel van Willigen (wethouder Zwolle),
 • Elly van Wageningen (wethouder Lelystad),
 • Dorien Graas (Windesheim en lid van het Dagelijks Bestuur),
 • Paul van der Linden (Vitree en lid van het Dagelijks Bestuur),
 • Henk Keesenberg (SWV 2305 IJsselvecht),
 • Anita Gelmers (SWV Almere en lid van het Dagelijks Bestuur),
 • Marja Jager-Vreugdenhil (Viaa en lid van het Dagelijks Bestuur),
 • Hans Bonten (De Kern en lid van het Dagelijks Bestuur),
 • Margreet Algera (GGD IJsselland),
 • Gerry Vrielink (Participatieraad Zwolle),
 • Johan van Kesteren (oud leerling),
 • Angela Thissen (projectcoördinator AWTJ SoS),
 • Berlinda Eghuizen (ondersteuning AWTJ SoS).