AWJ Twente (afgerond)

De AWJTwente richt zich met name op kinderen die te maken hebben met armoede, een postpartumdepressie van de moeder of kinderen bij wie er een vermoeden is of sprake is van mishandeling. Voor het onderzoek naar verbetering in de zorg voor kinderen die in armoede leven, heeft de werkplaats een nieuwe werkwijze: ze werkt samen met ervaringsdeskundigen.

Uitdaging

Ruim 1 op de 9 kinderen in Nederland leeft onder de armoedegrens. Dagelijks worden deze kinderen geconfronteerd met de gevolgen van geldgebrek. In Twente zoeken professionals uit de jeugdgezondheidszorg en het sociale domein samen met de ouders van deze kinderen naar oplossingen om zo de kwaliteit van leven van hun kinderen te verbeteren. Dat is de uitdaging waar de werkplaats momenteel voor staat.

Doel en werkwijze

Het hoofddoel van de AWJT is een structurele samenwerking op te bouwen en een kennisinfrastructuur te ontwikkelen waarin praktijk en beleid enerzijds en onderwijs en wetenschap anderzijds dichter bij elkaar worden gebracht. De AWJT wil kansen bieden voor het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van effectieve interventies en goede ketensamenwerking om de zorg voor kinderen die in armoede leven of om andere redenen kwetsbaar zijn, effectiever te maken.

Voor het onderzoek naar verbetering van zorg voor kinderen in armoede heeft de werkplaats een nieuwe werkwijze geïntroduceerd. Ze werkt op dit thema samen met ervaringsdeskundigen: mensen die zelf leven in armoede. Samen met hen heeft de werkplaats een interventie ontwikkeld. Eerst is opgehaald waar de ervaringsdeskundigen behoefte aan hebben als het gaat om een interventie om de gezondheid van hun kinderen te bevorderen. Vervolgens heeft de werkplaats iedere stap in het ontwikkelingsproces steeds aan hen voorgelegd. Het gaat hier dus om een co-productie tussen professionals en ervaringsdeskundigen.

Deelprojecten

De werkplaats kent de volgende deelprojecten:

  1. Versterking van zorg voor kinderen in armoede: Het doel van het onderzoeksproject is om te beschikken over een wetenschappelijk onderbouwde interventie die gezinnen (ongeacht de armoedesituatie) helpt de gezondheid van hun kind te bevorderen, met ondersteuning van een professional en ervaringsdeskundige. Meer informatie over dit deelproject is te vinden op de website van de AWJT.
  2. Klein-en-fijn projecten: Dit zijn kortdurende, toegepaste onderzoeken die antwoord geven op een vraag die door professionals, ouders of beleidsmedewerkers wordt gesteld. Meer informatie over dit deelproject is te vinden op de website van de AWJT.
Opbrengsten

Versterking van zorg voor kinderen in armoede
Door het onderzoeksproject naar versterking van de zorg voor kinderen in armoede, krijgen ouders en kinderen die in armoede leven handvatten om zelf om te gaan met hun situatie. Daarbij staat altijd de gezondheid van het kind centraal. Ouders nemen deel aan 5 groepsbijeenkomsten in een tijdspad van ongeveer 10 weken waarin de volgende thema’s van Positieve Gezondheid centraal staan:

  • Hier en nu
  • Mijn lichaam, gevoelens en gedachten
  • Mee doen in dagelijks leven
  • Nu en later
  • Lekker in je vel

Klein en fijn
Gemeenten kunnen met kortlopende onderzoeken antwoord krijgen op concrete vragen. De onderzoeksresultaten kunnen ze gelijk in de praktijk inzetten. Zo zijn er gemeente die, dankzij een klein en fijn onderzoek naar de hulp bij scheidingen, tegenwoordig de begeleide omgangsregeling en het maatschappelijk werk veel eerder inzetten.

 

“Relatief veel kinderen in Twente leven in armoede. Wij willen de eigen kracht van deze gezinnen vergroten”