AWJ Twente (afgerond)

Regio: Twente

De AWJTwente richt zich met name op kinderen die te maken hebben met armoede, een postpartumdepressie van de moeder of kinderen bij wie er een vermoeden is of sprake is van mishandeling. Voor het onderzoek naar verbetering in de zorg voor kinderen die in armoede leven, heeft de werkplaats een nieuwe werkwijze: ze werkt samen met ervaringsdeskundigen.
Lees verder

Nieuws

Versterking van zorg voor kinderen in armoede: de opbrengsten

28 juli 2020

Ieder kind verdient een gezonde start. De Academische Werkplaats Jeugd Twente richt zich daarom op de gezondheid van kinderen die opgroeien in armoede. In het project ‘Versterking van zorg voor kinderen in armoede’ is een programma ontwikkeld en uitgevoerd: Gezonde kinderen in krappe tijden. Ouders, professionals en Twentse gemeenten hebben hierbij nauw samengewerkt.  De ervaringen en opbrengsten uit het project heeft de werkplaats gebundeld in haar laatste nieuwsbrief. Lees meer >

Twente gaat strijd aan tegen kinderarmoede

12 februari 2020

In Nederland groeien maar liefst 378.000 kinderen op in armoede. De Academische Werkplaats Jeugd Twente zet zich samen met de Alliantie Kinderarmoede in om voor 2030 dit aantal naar 0 te brengen. Tijdens de Publieksacademie Kinderarmoede die op 16 maart in Twente plaatsvindt deelt de werkplaats haar ervaringen en werkt zij aan een aanpak tegen kinderarmoede. Help je mee? Lees meer >

Hoe handelen jeugdverpleegkundigen na signalering van armoede?

3 juli 2019

Hoe handelt een professional in de jeugdgezondheidszorg na signalering van armoede bij jeugdigen en wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren bij het in actie komen na signalering? Deze vragen werden onderzocht vanuit de Academische Werkplaats Jeugd Twente. De uitkomsten van dit kwalitatieve onderzoek publiceerde de werkplaats in de vorm van een factsheet. Lees meer >

Onderzoek en opbrengsten

 

What do you want to do ?

New mail

ervaringsdeskundige

Kennisvoucher: Gezonde kinderen in krappe tijden

Wil jij het programma Gezonde kinderen in krappe tijden opzetten binnen je gemeente? De AWTJ Twente biedt een training aan voor nieuwe tandems, waarna zij het programma kunnen uitvoeren. De werkplaats kan hierbij ondersteunen. Lees meer over het programma en de training, bekijk de vlog en vraag een kennisvoucher aan! Lees meer >

Versterking van zorg voor kinderen in armoede: de opbrengsten

Ieder kind verdient een gezonde start. De Academische Werkplaats Jeugd Twente richt zich daarom op de gezondheid van kinderen die opgroeien in armoede. In het project ‘Versterking van zorg voor kinderen in armoede’ is een programma ontwikkeld en uitgevoerd: Gezonde kinderen in krappe tijden. Ouders, professionals en Twentse gemeenten hebben hierbij nauw samengewerkt.  De ervaringen en opbrengsten uit het project heeft de werkplaats gebundeld in haar laatste nieuwsbrief. Lees meer >

Klein-en-fijn-projecten

Voor de 14 gemeenten die deelnemen aan de academische werkplaats zijn de Klein-en-Fijn-projecten belangrijk. De gemeenten kunnen met kortlopende onderzoeken antwoord krijgen op concrete vragen. ‘Het mooie is dat we die onderzoeksresultaten gelijk in de praktijk kunnen inzetten. Zo zetten we dankzij een onderzoek naar de hulp bij scheidingen tegenwoordig de begeleide omgangsregeling en het maatschappelijk werk veel eerder in.’ Lees meer >

Versterking van zorg voor kinderen in armoede

De AWJTwente ontwikkelt een methodiek die problemen bij gezinnen in armoede helpt voorkomen. Hiertoe voert zij een onderzoeksproject uit waar zowel gezinnen als professionals aan deelnemen. Deze gezinnen worden actief geworven via bijvoorbeeld organisaties die samenwerken in het Armoedepact Almelo. Lees meer >

Contact

https://www.awjtwente.nl/

Coördinatoren
Judith Waleczek
j.waleczek@ggdtwente.nl

Sandra Gijzen
s.gijzen@ggdtwente.nl

Publicaties

Hoe handelen jeugdverpleegkundigen na signalering van armoede?
Infographic AWTJ Twente
Publicaties Klein en Fijn projecten AWTJ Versterking zorg voor kinderen in armoede

Partners

  • GGD Twente
  • Universiteit Twente
  • Saxion
  • UMCG – Universitair Medisch Centrum Groningen
  • ZonMw