AW Veilig opgroeien (afgerond)

Regio: Noord-Holland

De AWTJ Veilig Opgroeien (2015-2019) streefde naar een leeromgeving voor professionals, jongeren en hun ouders. Doel daarbij was het creëren van een optimale verbinding tussen preventieve hulp aan gezinnen bij het gewone opgroeien, en zorg voor kinderen en gezinnen die te maken hebben met kindermishandeling en seksueel misbruik. De werkplaats ambieerde daarbij kwaliteitsversterking van deze ondersteuning, hulp en zorg. Bij alle activiteiten lag de nadruk op praktijkgericht onderzoek en intensieve betrokkenheid van het werkveld.

Lees verder

Nieuws

Kindermishandeling op agenda zetten en houden

11 november 2017

Scholen en bijvoorbeeld kinderdagverblijven hebben zoveel op hun bordje dat het werken met de meldcode kindermishandeling er nog weleens bij in dreigt te schieten. Speciale aandachtsfunctionarissen kunnen helpen. Lees meer >

‘Een kind gaat nooit van je bord af’

28 september 2017

Groot voordeel van het werken in het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK) is dat er 1 plek is waar alle zorg samenkomt. Ouders en hun kinderen hoeven niet van het ene naar het andere loket. ‘Zie ons als proeftuin, als voorbeeld voor de rest van Nederland’, zegt coördinator Marjolijn Besselse. Lees meer >

‘Van stoptrein naar sneltrein…..’

28 september 2017

De zorg voor kinderen die slachtoffer zijn – of lijken te zijn – van kindermishandeling vindt dankzij de Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK) sneller plaats dan ooit, zegt Marjan Adema, directeur bij De Jeugd- en Gezinsbeschermers in Haarlem. Lees meer >

Onderzoek en opbrengsten

De GIPS-methodiek

De AWTJ Veilig Opgroeien heeft geprobeerd om voor het MDCK de GIPS-methodiek te ontwikkelen. Deze methodiek voor intensieve intersectorale zorg bij kindermishandeling had tot doel herstel van de veiligheid van kinderen in hun dagelijkse leven in gezinnen waar sprake is van ernstige onveiligheid. GIPS bleek echter omslachtig te zijn en is na de beeïndiging van de werkplaats aangepast naar de TOP-3-methodiek. Lees meer >

Leerwerkgroepen voor een betere preventie in de aanpak van kindermishandeling

De AWTJ Veilig Opgroeien betrok professionals uit het sociale domein, zoals CJG-professionals, welzijnswerkers, onderwijzers, gedragswetenschappers en wijkagenten. Doel was elkaar snel te vinden, met elkaar samen te werken, de veiligheid van het betreffende kind te beoordelen, en op een juiste manier te interveniëren. De werkplaats richtte daartoe drie leerwerkgroepen in. Lees meer >

De opbrengsten van de AWK

De Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK) was de voorganger van de AWTJ Veilig Opgroeien. De AWK werkte in de periode 2010-2017 bij de aanpak van huiselijk en seksueel geweld aan de bevordering van multidisciplinaire, intersectorale samenwerking. Met als belangrijkste opbrengst de inrichting van het MDCK en het LOCK. Lees meer >

Lessons learned

De AWTJ Veilig Opgroeien (2015-2019) had als doel het creëren van een optimale verbinding tussen preventieve hulp aan gezinnen bij het gewone opgroeien, en zorg voor kinderen en gezinnen die te maken hebben met kindermishandeling en seksueel misbruik. Welke lessen heeft men tijdens dit traject opgedaan?
Lees meer >

Contact

Coördinator:
Ard Sprinkhuizen
ard.sprinkhuizen@hu.nl

Publicaties

Stap voor stap verder: indicatieve lessen uit de AWTJ Veilig Opgroeien
De GIPS: methodiek voor intensieve intersectorale (bemoei)zorg bij kindermishandeling
Online Magazine Academische Werkplaats Kindermishandeling

Partners

In deze werkplaats werkten de volgende partijen met elkaar samen:

 • de 10 gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland
 • VU Amsterdam
 • Kenter Jeugdhulp
 • Jeugd- en gezinsbeschermers
 • Jeugdbescherming Regio Amsterdam
 • Veilig Thuis
 • De Waag
 • Openbaar Ministerie Haarlem
 • Politie Kennemerland
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Spaarne Gasthuis
 • GGZ in Geest
 • MEE
 • Lijn 5
 • WSG groep
 • Samenwerkingsverband van zowel het Primair- als het Voortgezet onderwijs
 • KinderrechtenNu
 • Gezamenlijke CJG / wijk- en ‘Meerteams’ in de 3 subregio’s
 • Sensazorg
 • Praktijkondersteuners huisartsen
 • Zohor en (ervarings)deskundige (oud)cliënten, ouders en jongeren

De AWTJ Veilig Opgroeien maakte deel uit van het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland.