Publicaties

Interdisciplinair samenwerken in de schoolcontext

Workshop ‘Bouwen aan vertrouwen’

Overzicht taken en functies in multidisciplinaire samenwerking onderwijs en jeugdhulp

Rapport uitkomsten enquête onder psychologen en pedagogen werkzaam in het onderwijs

Magazine ‘Samen op School: de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp’

Filteropties

Thema's
Werkplaatsen