Onderzoek en opbrengsten

AWTJ Samen op School (SoS)

In de Academische werkplaats transformatie jeugd ‘Samen op school’ staat de samenwerking tussen gezin, school en jeugdhulp in de regio Flevoland en IJsselland centraal. De werkplaats zet in op een ononderbroken schoolloopbaan, het voorkómen van (zwaardere) vormen van ondersteuning en het bieden van effectievere hulpverlening waar deze toch nodig is. Lees meer >

Overzicht van 11 lopende en afgeronde projecten rond de Gezonde School aanpak

In de eerste helft van 2016 zijn 11 onderzoeksprojecten gestart die gehonoreerd zijn in het programma Opvoeding en Onderwijs. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de projecten met de links naar de meer uitgebreide informatie over de individuele projecten. Lees meer >

Filteropties

Thema's
Werkplaatsen