Onderzoek en opbrengsten Archieven - Werkplaatsen Jeugd

Onderzoek en opbrengsten

De opbrengsten van het Peer School Support Project

In het Peer School Support Project heeft de AWTJ Friesland de ervaringen van studenten van het ROC Friesland College met betrekking tot de psychosociale ondersteuning op school geïnventariseerd. Dit heeft zij gedaan door middel van participatief onderzoek. Hieruit zijn 3 centrale thema’s naar voren gekomen, waarop de werkwijze School als Werkplaats (SAW) is doorontwikkeld. Lees meer >

Transformatie van de jeugdhulp: doe het samen met de mensen om wie het gaat!

Het beeld dat jongeren en ouders van jeugdhulp hebben, is niet onverdeeld positief. Dat bleek uit het onderzoek waarop Marieke Nanninga voor de Academische Werkplaats C4Youth promoveerde. Lees meer >

Implementatie en evaluatie van de Richtlijnen Gezondere Kantines op scholen

De Richtlijnen Gezondere Kantines stimuleren kantines tot een gezonder aanbod en uitstraling om gezonde voedselkeuzes te vergemakkelijken. Om implementatie van de Richtlijnen op scholen te bevorderen hebben wij in samenspraak met betrokkenen uit de praktijk, wetenschap en beleid implementatiemiddelen ontwikkeld en geëvalueerd. Lees meer >

Test je leefstijl

In het project ‘Testjeleefstijl’ is onderzocht of verschillende leefstijlfactoren van MBO-studenten samenhangen met schooluitval en of de TJL-test geschikt is om dit vroegtijdig te signaleren. Lees meer >

Peer School Support Project (AWJ Friesland)

In het Peer School Support Project verbeteren studenten School als Werkplaats, de ondersteuning van jongeren met psychische problemen in het MBO. Hoe wordt de ondersteuning op school door jongeren ervaren? Wat zou helpen om de hulpbehoefte beter en eerder te signaleren? Deze vragen staan centraal in het project dat bestaat uit praktijkgericht behoeftenonderzoek gecombineerd met participatief ontwerponderzoek. Jongeren vertellen over hun ervaringen met de ondersteuning op school. Lees meer >

 

Filteropties

Werkplaatsen

Thema's