Nieuws Archieven - Werkplaatsen Jeugd

Nieuws

Je moet kinderen niet alleen ‘horen’, maar ook echt naar ze luisteren

20 maart 2020

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Om dat effectief aan te pakken, is het belangrijk dat professionals, ouders en kinderen goed naar elkaar luisteren. In dit interview met ZonMw vertelt Remy Vink (TNO) over ‘Luid en Duidelijk, de stem van het kind in de keten’. Wat leert zij van de inbreng van kinderen en jongeren? Lees meer >

Samen-Werken, Samen-Leren: Leerhuis Kindermishandeling en culturele sensitiviteit

30 januari 2020

In het project Samen-Werken, Samen-Leren werken en leren studenten Sociaal Werk, jeugdprofessionals en docenten samen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringskennis van jongeren en hun ouders en van wetenschappelijke kennis van de academische werkplaats SAMEN en de lectoraten van Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool. Driemaal per jaar wordt er vanuit het project een thematisch ‘Leerhuis’ georganiseerd. Het eerste Leerhuis ‘Kindermishandeling en culturele sensitiviteit’ vond plaats op 12 december jl. en bood deelnemers concrete handvatten voor cultuursensitief werken in de beroepspraktijk. Lees meer >

Tips en voorbeelden voor het opzetten van MDA++

31 oktober 2019

Van visie via experiment naar reguliere aanpak; dat is de werkwijze zoals beschreven in het ‘ontwikkeldocument MDA++’, dat de Friese netwerksamenwerking MDA++ onlangs publiceerde. Het document biedt een leidraad bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld die behulpzaam kan zijn voor andere MDA’s in oprichting. Lees meer >

Kindermishandeling op agenda zetten en houden

11 november 2017

Scholen en bijvoorbeeld kinderdagverblijven hebben zoveel op hun bordje dat het werken met de meldcode kindermishandeling er nog weleens bij in dreigt te schieten. Speciale aandachtsfunctionarissen kunnen helpen. Lees meer >

‘Een kind gaat nooit van je bord af’

28 september 2017

Groot voordeel van het werken in het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK) is dat er 1 plek is waar alle zorg samenkomt. Ouders en hun kinderen hoeven niet van het ene naar het andere loket. ‘Zie ons als proeftuin, als voorbeeld voor de rest van Nederland’, zegt coördinator Marjolijn Besselse. Lees meer >

 

Filteropties

Werkplaatsen

Thema's