Nieuws Archieven - Werkplaatsen Jeugd

Nieuws

Waarom de Jeugdwet faalt

7 mei 2020

Het doel van de Jeugdwet leek helder: de hulp aan kinderen moet simpeler. Ook de wet Passend onderwijs moest een beweging opgang brengen van curatieve naar preventieve ondersteuning. Beide wetten hebben echter niet geleid tot de gewenste uitkomsten, meent Sharon Stellaard, promovenda en onderzoeker bij de werkplaats Samen op School. In plaats van minder jeugdzorg, krijgen kinderen meer specialistische jeugdzorg. In een onlangs verschenen interview met Zorg+Welzijn legt zij uit hoe dit kan. Lees meer >

De opbrengsten van het Peer School Support Project

22 april 2020

In het Peer School Support Project heeft de AWTJ Friesland de ervaringen van studenten van het ROC Friesland College met betrekking tot de psychosociale ondersteuning op school geïnventariseerd. Dit heeft zij gedaan door middel van participatief onderzoek. Hieruit zijn 3 centrale thema’s naar voren gekomen, waarop de werkwijze School als Werkplaats (SAW) is doorontwikkeld. Lees meer >

Leerlingen bouwen hun ideale school

21 juni 2019

Tijdens de LAB-dag van Samen op School bouwden 16 leerlingen van 12 tot 14 jaar met lego hun ideale school. De kleurige stenen en figuren boden de veiligheid om ‘out of the box’ te denken en kwetsbare verhalen toch te delen. Lees meer >

Interdisciplinair samenwerken in de schoolcontext

19 juni 2019

Welke componenten zijn van belang voor een succesvolle interdisciplinaire samenwerking tussen docenten en hulpverleners op het mbo? Dit is een van de vragen die beantwoord wordt op de factsheet die de AWTJ Friesland onlangs publiceerde.  Lees meer >

Workshop ‘Bouwen aan vertrouwen’

7 juni 2019

In deze tweedaagse workshop helpt Sharon Stellaard gemeenten, onderwijs en jeugdhulp met het letterlijk en figuurlijk bouwen aan gezamelijk vertrouwen. Zij maakt hierbij gebruik van de wetenschappelijk onderbouwde Lego Serious Play methodiek.

Lees meer >

 

Filteropties

Werkplaatsen

Thema's