Academische Werkplaats C4Youth 2.0

Regio: Groningen

De Groningse Werkplaats werkt samen met praktijkorganisaties rondom het Groninger Functioneel Model. Het belangrijkste doel van dit model is vroegsignalering van problemen bij jeugdigen of gezinnen. Om gezinnen te helpen problemen 'op eigen kracht' aan te pakken, zet het model in op lokale basisondersteuning, participatie van ouders en jongeren, en monitoring van de transformatie zorg voor jeugd. Uitgangspunten van de werkplaats zijn daarbij innovatie, kenniscirculatie, monitoring, participatie en rekening houden met diversiteit.
Lees verder

Onderzoek en opbrengsten

Transformatie van de jeugdhulp: doe het samen met de mensen om wie het gaat!

Het beeld dat jongeren en ouders van jeugdhulp hebben, is niet onverdeeld positief. Dat bleek uit het onderzoek waarop Marieke Nanninga voor de Academische Werkplaats C4Youth promoveerde. Lees meer >

Monitoring van de transformatie zorg voor jeugd

Wat zijn de werkzame factoren van de lokale basisondersteuning en de expertpool binnen het Groninger Functioneel Model? C4Youth onderzoekt het. Lees meer >

Versterking van de lokale basisondersteuning

De transformatie jeugd leidde in de provincie Groningen tot de oprichting van lokale teams voor basisondersteuning. Hoe pakt dit in de praktijk uit? Lees meer >

Participatie van ouders en jongeren

Participatie van ouders en jongeren is een belangrijk uitgangspunt van C4Youth. Hoe geef je daar constructief vorm aan? Lees meer >

Nieuws

26 juli 2019
De moeizame weg naar transformatie

De academische werkplaats C4Youth voerde in samenwerking met drie Groningse gemeenten actieonderzoek uit in de basisteams Jeugd. Onlangs publiceerde de werkplaats een artikel in het tijdschrift Kind Adolescent Praktijk, dat een inkijkje geeft in de uitdagingen van de basisteams Jeugd binnen verschillende gemeentelijke contexten. Het laat zien welke thema’s en vraagstukken leven binnen deze teams en reflecteert op het gebruik van actieonderzoek als methode voor het doorontwikkelen van de teams. Lees meer >

16 april 2019
Tussen structuur en dynamiek: site-visit C4Youth 2.0.

Op donderdag 28 maart reisde een kleine delegatie van ZonMw af naar de academische werkplaats C4Youth 2.0. In de Groningse Puddingfabriek presenteerden de coördinator en projectleiders de opbrengsten van de werkplaats en deelden zij de inzichten die ze in de afgelopen jaren hebben opgedaan. Lees meer >

18 maart 2019
Transformatie van de jeugdhulp: doe het samen met de mensen om wie het gaat!

Het beeld dat jongeren en ouders van jeugdhulp hebben, is niet onverdeeld positief. Dat bleek uit het onderzoek waarop Marieke Nanninga voor de Academische Werkplaats C4Youth promoveerde. Lees meer >

Publicaties

De moeizame weg naar transformatie

Infographic C4Youth: Opbrengsten actieonderzoek

Infographic C4Youth: Actieonderzoek in basisteams jeugd

Partners

 • GGD Groningen
 • DiMON
 • GGD Groningen (Directeuren Maatschappelijke Organisaties Noord)
 • Elker/Het Poortje
 • Accare
 • Jeugdbescherming Noord
 • Veilig Thuis
 • RuG
 • Hanzehogeschool
 • CMO STAMM
 • Sociaal Planbureau Groningen (SPG)
 • Gemeente Groningen
 • Regionaal Inkooporgaan Groninger Gemeenten (RIGG)
 • Jongerenplatform
 • Platform Zorg voor Jeugd Groningen
 • Zorgbelang Groningen

Contact

https://c4youth.nl/

Coördinator: Lucienne van Eijk
l.m.van.eijk@umcg.nl