ST-RAW

Regio: Stadsregio Rijnmond

ST-RAW: Samen Transformeren Rotterdamse Academische Werkplaats

De academische werkplaats in Rotterdam ST-RAW wil jeugdigen en gezinnen meer gebruik laten maken van hun eigen kracht. Het motto: ‘zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort en doorpakken waar het moet.’ Hiervoor is een cultuurverandering nodig bij alle betrokken partijen. Maar hoe? Deze uitdaging gaat de AWTJ in Rijnmond aan!

Lees verder

Onderzoek en opbrengsten

SPAN biedt specialistische ambulante hulp aan gezinnen en wijkteams

SPAN is een specialistisch netwerk dicht bij gezinnen en wijkteams. Het netwerk bestaat uit specialistisch ambulant werkers met expertise vanuit jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ en jeugd-LVB. De specialistisch ambulant werker sluit aan bij de wijkteammedewerker en het gezin. De bedoeling is dat SPAN de inzet van zwaardere hulp vermindert. De pilot loopt in zestien wijkteams in Rotterdam Zuid. Lees meer >

Jongeren hebben rust en tijd nodig om tot zelfinzicht te komen en hun eigen pad te vinden.

Wat is er nodig om eigen regie te faciliteren bij jongeren die een beroep doen op jeugdhulp? Over dit onderwerp is onlangs een wetenschappelijk artikel verschenen in het Child & Adolescent Social Work Journal. Het artikel is geschreven door de partners binnen ST-RAW van het deelproject Ruimte voor Regie. Lees meer >

Reflectieve professionals

‘Reflectieve professionals’ is geheel gewijd aan de toerusting van professionals in hun ontwikkeling. Door wetenschappelijke inzichten te combineren met praktijkervaringen, werken we aan de kennis en vaardigheden van zittende en toekomstige professionals. Lees meer >

De kracht van preventie

‘De kracht van preventie’ richt zicht op preventieve opvoedingsondersteuning op buurtniveau en de inzet van formele en informele netwerken. Preventie en bevorderen van eigen kracht kan de druk op het jeugdzorgstelsel verminderen. Maar hoe? Lees meer >

De grens van eigen kracht

‘De grens van eigen kracht’ richt zich op de meest kwetsbare cliënten in de jeugdhulpketen, daar waar we tegen de grenzen van eigen kracht aanlopen. Bij deze groepen (licht verstandelijk gehandicapten of jongeren met psychiatrische en/of verslavingsproblemen) is veel winst te behalen: vermindering van leed maar ook vermindering van kosten. Lees meer >

Ruimte voor regie

In ‘Ruimte voor regie’ staan de doorontwikkeling, implementatie en evaluatie van twee instrumenten voor professionals in wijkteams centraal. Lees meer >

Nieuws

4 maart 2020
Jongeren maken film voor hulpverleners

In de film ‘Mijn Pad – Jongeren aan het woord’ vertellen jongeren over hun ervaringen in een gesloten instelling. Hiermee hopen zij professionals inzicht te geven in hun leven, wensen en behoeften en hen te inspireren meer ruimte te geven aan de stem van jongeren. Lees meer >

15 januari 2020
ST-RAW jaarboek 2019

De belangrijkste doelstelling van de Rotterdamse werkplaats ST-RAW is bestaande kennis over jeugdhulp met partners delen en gezamenlijk met ouders, jongeren, professionals en beleidsmedewerkers nieuwe kennis creëren. In dit tweede jaarboek van ST-RAW zijn opbrengsten te vinden van een tiental projecten. Lees meer >

12 augustus 2019
SPAN biedt specialistische ambulante hulp aan gezinnen en wijkteams

SPAN is een specialistisch netwerk dicht bij gezinnen en wijkteams. Het netwerk bestaat uit specialistisch ambulant werkers met expertise vanuit jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ en jeugd-LVB. De specialistisch ambulant werker sluit aan bij de wijkteammedewerker en het gezin. De bedoeling is dat SPAN de inzet van zwaardere hulp vermindert. De pilot loopt in zestien wijkteams in Rotterdam Zuid. Lees meer >

Publicaties

ST-RAW jaarboek 2019

SPAN biedt specialistische ambulante hulp aan gezinnen en wijkteams

Infographic ST-RAW: Kennis delen geeft kracht

Partners

 • Hogeschool Rotterdam
 • Inholland
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond
 • Stichting MeSam – expertisecentrum voor mens en samenleving
 • Pameijer
 • Yulius – voor geestelijke gezondheidszorg
 • IVO
 • Horizon – jeugdzorg en onderwijs
 • Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
 • Gemeente Rotterdam
 • Erasmus MC – Universitair Medisch Centrum Rotterdam
 • Erasmus Universiteit Rotterdam

Contact

www.st-raw.nl

Coördinator: Wilma Jansen
w.jansen@rotterdam.nl