Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA)

Regio: Amsterdam

De Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) is de opvolger van Tienplus en ondersteunt het werk van het Ouder- en Kindteam (OKT) en andere professionals en vrijwilligers die opvoeders en kinderen helpen met opvoeden en opgroeien in Amsterdam. De activiteiten zijn gericht op co-productie van kennis en duurzame verankering in praktijk, beleid en beroepsopleidingen. KeTJA is onderdeel van het Amsterdamse door de gemeente gefinancierde onderzoeksprogramma NEJA (Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam).
Lees verder

Onderzoek en opbrengsten

KeTJA brengt 3 handreikingen uit voor wijkteamprofessionals

Als medewerker van een wijkteam voor gezin en jeugd wordt van je verwacht dat je breed inzetbaar bent. Hoe sluit je goed aan bij een gezin met een andere culturele achtergrond dan de jouwe? Hoe zorg je ervoor dat een alleenstaande moeder van haar eigen kracht uitgaat? En hoe ga je om met verschillende verwachtingen van ouders aan de ene kant, en organisaties waar je mee samenwerkt aan de andere kant? De werkplaats KeTJA maakte 3 handreikingen over thema’s waar wijkteammedewerkers mee te maken krijgen. Lees meer >

Vraag over het nieuwe jeugdstelsel? KeTJA’s Kennisportaal geeft antwoord!

Waarom is diversiteitsgevoelig werken belangrijk? Klopt het dat het aantal kinderen met een zorgbehoefte stijgt? Dit zijn slechts twee voorbeelden van vragen die in het Kennisportaal van de academische werkplaats KeTJA behandeld worden. In het Kennisportaal delen professionals en kennisinstellingen uit de regio Amsterdam hun kennis en ervaring rond het nieuwe jeugdstelsel. Lees meer >

Resultaten onderzoeken

De uitkomsten van de onderzoeken en projecten die bij KetJA lopen. Lees meer >

Nieuws

9 april 2020
KeTJA brengt 3 handreikingen uit voor wijkteamprofessionals

Als medewerker van een wijkteam voor gezin en jeugd wordt van je verwacht dat je breed inzetbaar bent. Hoe sluit je goed aan bij een gezin met een andere culturele achtergrond dan de jouwe? Hoe zorg je ervoor dat een alleenstaande moeder van haar eigen kracht uitgaat? En hoe ga je om met verschillende verwachtingen van ouders aan de ene kant, en organisaties waar je mee samenwerkt aan de andere kant? De werkplaats KeTJA maakte 3 handreikingen over thema’s waar wijkteammedewerkers mee te maken krijgen. Lees meer >

6 december 2019
Rapport: Opgroeien in een instelling

Hoe ervaren kinderen en jongeren hun verblijf in een 24-uursinstelling? Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) sprak met twaalf jongeren die in een instelling wonen of hebben gewoond. Het merendeel van de jongeren gaf aan het verblijf als negatief te hebben ervaren. Wat zijn hun wensen en behoeften? Meer aandacht voor het individu, de mogelijkheid om naar school te blijven gaan en gedwongen afzondering afschaffen zouden volgens de jongeren bij kunnen dragen aan een positievere ervaring in een instelling. Lees meer >

5 juli 2019
Rapport: Bejegening van jongeren (16-23 jaar) door jeugdprofessionals

De manier waarop jeugdprofessionals met jongeren omgaan is een randvoorwaarde voor de kwaliteit en effectiviteit van professionele hulp. Deze zogenoemde ‘bejegening’ wordt door jongeren niet altijd als positief ervaren. Contact met deze leeftijdsgroep vraagt een specifieke manier van benaderen. Hoe deze manier er precies uitziet, werd onderzocht vanuit KeTJA en gepresenteerd in een onlangs verschenen rapport. Lees meer >

Publicaties

KeTJA brengt 3 handreikingen uit voor wijkteamprofessionals

Rapport: Opgroeien in een instelling

Rapport: Bejegening van jongeren (16-23 jaar) door jeugdprofessionals

Partners

 • Verwey-Jonker Instituut
 • Gemeente Amsterdam
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool Inholland
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA)
 • GGD Amsterdam
 • Trias Pedagogica
 • Stichting Interculturele Participatie en Integratie (S-IPI)
 • Ouder- en Kindteams Amsterdam
 • Jeugdplatform Amsterdam

KeTJA bouwt voort op het werk van de eerdere Kenniswerkplaats Tienplus; dit was een van de drie door ZonMw gefinancierde academische werkplaatsen ‘Diversiteit in het jeugdbeleid’.
Hoofddoel was de opvoedondersteuning in Amsterdam beter te laten aansluiten bij de (etnisch) diverse populatie van Amsterdam. Ook bij KeTJA blijft dit een belangrijk aandachtspunt.

Contact

https://neja.nl/ketja/

Coördinator: Marjolijn Distelbrink
mdistelbrink@verwey-jonker.nl