Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

Sinds enkele jaren staan gemeenten voor de uitdaging om de jeugdhulp te organiseren. Ze staan dicht bij hun burgers en kunnen daarom zorg dicht bij kinderen en hun opvoeders organiseren, sterk inzetten op preventie, de eigen kracht versterken, inzetten op het netwerk van gezinnen en maatwerk leveren. Academische werkplaatsen genereren kennis om gemeenten te ondersteunen bij deze uitdaging.

De 13 Academische Werkplaatsen Jeugd verbinden de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs, met structurele inbreng van ouders en jongeren. Deze partijen organiseren zich veelal regionaal in een kennisinfrastructuur. Zo brengen academische werkplaatsen kennis samen die nodig is voor de aanpak van lokale en regionale vraagstukken van beleid en praktijk bij de transformatie in de jeugdsector.

Wat levert ’t op?

De werkplaatsen leveren kennis op die gemeenten en praktijkorganisaties ondersteunt bij de transformatie. Deze kennis wordt ook geïntegreerd in diverse opleidingen in het jeugdveld. De nadruk ligt op de toepassing, de vertaling en doorontwikkeling van bestaande kennis. Bij de werkplaatsen zijn ruim 60 gemeenten actief als partner betrokken, maar ook andere gemeenten en instellingen kunnen gebruikmaken van de ontwikkelde kennis en producten.

ZonMw-programma

Het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd financiert de 13 academische werkplaatsen en stimuleert de onderlinge verbinding. ZonMw en de regionale academische werkplaatsen zetten zich ervoor in dat de kennis die door vele organisaties is opgebouwd, voor alle professionals en gemeenten in Nederland toegankelijk is.

Meer info: