Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht

De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht wil ervoor zorgen dat alle jeugdigen zo goed mogelijk kunnen meedoen en gezond en veilig opgroeien. Om de ondersteuning voor gezinnen te vernieuwen en verbeteren, legt de werkplaats de nadruk op de eigen kracht van gezinnen, aangevuld met hulp van buurtteams of zorgprofessionals. Daarbij gaat de werkplaats uit van de principes van het Utrechts Model voor zorg voor jeugd.

Uitdaging

De ambitie van deze werkplaats is het gezamenlijk ontwikkelen van hoogwaardige en effectieve generalistische basishulp door de buurtteams Jeugd en Gezin, passend bij de leidende principes van het Utrechts Model.

Hierbij werkt de AWTJ vraaggericht aan de vernieuwing en continue verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van het Utrechts Model. “Inclusie” is daarbij een belangrijk kwaliteitscriterium: Utrecht is een stad waarin iedereen zoveel mogelijk mee kan doen. Door de samenwerking in de AWTJ Utrecht willen ze ook een vernieuwing in het onderzoek en het onderwijs op gang brengen.

Doel & Werkwijze

De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht heeft zich tot doel gesteld om:

 • De hulp en ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen te verbeteren en vernieuwen zodat alle kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien.
 • Alle partners in de zorg voor jeugd te betrekken. Die zijn immers allen belangrijk. Transformeren gaat niet vanzelf: het vraagt niet alleen tijd en aandacht, maar ook reflecteren, leren en innoveren.
 • Een regionale kennisinfrastructuur op te zetten waarbinnen praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs ‘al werkende’ van elkaar, en met elkaar, leren. Gezamenlijk gaan de diverse partijen na welke methodieken en handvatten voor professionals bruikbaar zijn, of ontwikkeld moeten worden.
Deelprojecten

De AWTJ Utrecht bestaat uit zes deelprojecten:

 1. Gewoon Opvoeden en Versterken: Dit project richt zich op het grensvlak tussen Gewoon Opvoeden en de Basishulp in de buurtteams De vraagstelling van dit project is: ‘hoe kan een sterke verbinding tussen beleid, organisaties, professionals, opvoeders en kinderen in deze twee sporen tot stand gebracht worden, die nodig is om de transformatiedoelen te realiseren, in het bijzonder de wens om te ontzorgen, normaliseren en demedicaliseren?’Kijk voor meer informatie op de website van AWTJ Utrecht
 2. Empowerende oudergroepen (Pittige Jaren): Dit deelproject richt zich op het grensvlak tussen Basishulp en Aanvullende zorg.De hoofvraag van dit project is: 'Kunnen gedragsproblemen bij kinderen tot 8 jaar effectief door ouders zelf behandeld worden met een laagdrempelige combinatie van oudergroepen (Pittige Jaren) en versterking van het netwerk?'Kijk voor meer informatie op de website van AWTJ Utrecht
 3. JIM-project: Dit project richt zich in algemene zin op het grensvlak tussen basiszorg en aanvullende zorg. De vraagstelling van dit project is hoe gedrags- en gezinsproblemen, met versterking van de eigen kracht van gezinnen en hun sociale netwerk, duurzamer behandeld kunnen worden.Kijk voor meer informatie op de website van AWTJ Utrecht
 4. Effectieve Basishulp: Het vierde project richt zich op de Basishulp zelf en heeft als centrale vraag: ‘Hoe kan een hoogwaardige en effectieve generalistische Basishulp ontwikkeld worden?’Kijk voor meer informatie op de website van AWTJ Utrecht
 5. Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ: De huisartspraktijken en de teams Jeugd & Gezin als onderdeel van de buurtteams vormen de basiszorg als het gaat om de zorg voor de psychische gezondheid van de jeugd in Utrecht. Dit vraagt om samenwerking en het aanbrengen van samenhang in de zorg die zij leveren.
  Kijk voor meer informatie op de website van AWTJ Utrecht
 6. Integrale hulp voor mbo-studenten met psychische problemen: Centraal in dit project staat de vraag hoe MBO-studenten met psychische problemen maatwerk in begeleiding kunnen krijgen door effectieve samenwerking van o.a. schoolondersteuners, MBO-team en ervaringsdeskundigen.

Kijk voor meer informatie op de website van AWTJ Utrecht

Opbrengsten

Met alle kennis die de academische werkplaats ontwikkelt en ontsluit, werken de partners samen aan de vernieuwing en verbetering van het jeugdstelsel. Door ‘al lerende’ aan de slag te gaan, kunnen waar nodig lopende ontwikkelingen worden bijgestuurd.

De opgedane kennis wordt zowel voor professionals als beleidsmakers toegankelijk gemaakt door middel van verschillende producten. Denk aan presentaties, publicaties, factsheets, congressen, dossiers, nieuws- en kennisberichten. De website (www.awtjutrecht.nl) is nadrukkelijk op alle doelgroepen gericht. Binnen de werkplaats zijn afspraken gemaakt over landelijke verspreiding van alle relevante producten.

 

"Wij leggen de nadruk op de eigen kracht van gezinnen, aangevuld met hulp van buurtteams of zorgprofessionals"