Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht

Regio: Utrecht

De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht wil ervoor zorgen dat alle jeugdigen zo goed mogelijk kunnen meedoen en gezond en veilig opgroeien. Om de ondersteuning voor gezinnen te vernieuwen en verbeteren, legt de werkplaats de nadruk op de eigen kracht van gezinnen, aangevuld met hulp van buurtteams of zorgprofessionals. Daarbij gaat de werkplaats uit van de principes van het Utrechts Model voor zorg voor jeugd.
Lees verder

Onderzoek en opbrengsten

Gelijkwaardig samenwerken met zelfgekozen mentor ‘JIM’ essentieel

Gelijkwaardig samenwerken met de zelfgekozen mentor blijkt een succesfactor voor de ‘JIM-aanpak’. Dat is een van de conclusies uit het JIM-project van de AWTJ Utrecht en Youké. Andrée Sekreve onderzocht in dit project het werken met een zelfgekozen mentor bij jeugdhulpvragen. Lees meer >

Empowerende oudergroepen

Behandeling van gedragsproblemen bij kinderen in empowerende oudergroepen in de wijk. De doelen van dit project zijn om gezinnen met een zeer diverse achtergrond met kinderen met gedragsproblemen actief laten deelnemen aan de oudergroepen. Lees meer >

JIM – project

Dit project richt zich in algemene zin op het grensvlak tussen basiszorg en aanvullende zorg. De vraagstelling van dit project is hoe gedrags- en gezinsproblemen, met versterking van de eigen kracht van gezinnen en hun sociale netwerk, duurzamer behandeld kunnen worden. Lees meer >

Gewoon opvoeden versterken

Hoe krijgen belangrijke transformatiedoelstellingen als ontzorgen, normaliseren en demedicaliseren gestalte in de dagelijkse leefomgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien? En hoe kunnen wijkprofessionals en de Buurtteams Jeugd en Gezin daar een actieve rol in spelen? Lees meer >

Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ

De huisartspraktijken en de teams Jeugd & Gezin als onderdeel van de buurtteams vormen de basiszorg als het gaat om de zorg voor de psychische gezondheid van de jeugd in Utrecht. Dit vraagt om samenwerking en het aanbrengen van samenhang in de zorg die zij leveren.  Lees meer >

Integrale hulp voor mbo-studenten met psychische problemen

Centraal in dit project staat de vraag hoe MBO-studenten met psychische problemen maatwerk in begeleiding kunnen krijgen door effectieve samenwerking van o.a. schoolondersteuners, MBO-team en ervaringsdeskundigen. Lees meer >

Nieuws

2 juli 2020
Gelijkwaardig samenwerken met zelfgekozen mentor ‘JIM’ essentieel

Gelijkwaardig samenwerken met de zelfgekozen mentor blijkt een succesfactor voor de ‘JIM-aanpak’. Dat is een van de conclusies uit het JIM-project van de AWTJ Utrecht en Youké. Andrée Sekreve onderzocht in dit project het werken met een zelfgekozen mentor bij jeugdhulpvragen. Lees meer >

22 november 2019
Reflectietool eigen kracht voor gemeenten

Het ‘versterken van eigen kracht’ van burgers is een centraal uitgangspunt in gemeentelijk beleid en in het dagelijks werk van professionals. Maar wat verstaat men precies onder ‘eigen kracht’? En hoe weet en meet je of de hulp en ondersteuning die je biedt aan jongeren écht uitgaat van het eigen kracht? Het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelde samen met TNO een reflectietool voor gemeenten om met professionals, samenwerkingspartners en gezinnen in gesprek te gaan over eigen kracht. Lees meer >

11 oktober 2019
Geef een impuls aan je werkplaats!

In een academische werkplaats bundelen praktijkorganisaties, beleidsmakers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en ouders en jongeren de krachten. Uiteenlopende belangen en organisatieculturen kunnen het samenwerkingsproces echter lastig maken. Een effectieve en duurzame samenwerking vraagt om de verschillen tussen deze werelden te overbruggen. Het is daarom goed om af en toe pas op de plaats te maken en te reflecteren op de samenwerking binnen de werkplaats, menen Daan Andriessen, Marlies Welbie en Martine Ganzevles van de Hogeschool Utrecht. Zij publiceerden onlangs een handreiking die werkplaatsen helpt een impuls aan de samenwerking te geven. Lees meer >

Publicaties

Reflectietool eigen kracht voor gemeenten

Geef een impuls aan je werkplaats!

Wijkacademies ondersteunen Utrechtse wijken bij opvoedvraagstukken

Partners

  • Lokalis
  • Jeugdgezondheidszorg
  • Gemeente Utrecht
  • Youké, cliëntvertegenwoordiger, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling, Gemeente Utrecht
  • Universiteit Utrecht
  • Hogeschool Utrecht
  • Verwey-Jonker Instituut
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • Trimbos-instituut
  • Centrum voor Jeugd en Gezin

Contact

www.awtjutrecht.nl

Coördinator: Marja van Bon-Martens
mbon@trimbos.nl