Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Inside-Out

Regio: Nijmegen

Hoe sla je een brug tussen onderzoek, beleid en praktijk? Hoe zorg je voor beter gebruik van data om je kwaliteit te verbeteren? De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Inside-Out werkt aan een systeem dat de bestaande cijfers en databestanden toelicht. De inzet: het verbeteren van de jeugdzorg in de brede regio rondom Nijmegen.

Lees verder

Onderzoek en opbrengsten

Transformatie en outcome: de cijfers vóór de verhalen

Datagestuurd werken wordt door zowel gemeenten als zorgaanbieders als zinvol en wenselijk ervaren om de jeugdhulp te kunnen handhaven en verbeteren. Dat vraagt om een betere monitoring van uitkomsten en om onderlinge afstemming bij zorgaanbieders. Ook de afstemming met gemeenten dient nog veel beter te worden uitgewerkt. Investeer daarom in afstemming tussen zorgaanbieders en gemeenten over datamonitoring en effectmeting, voordat daadwerkelijk begonnen wordt met het uitwisselen en vergelijken van gegevens. Dit zijn belangrijke uitkomsten uit het onderzoek van de AW Inside-Out. Lees meer >

Rake vragen.nu

Een posttraumatische stressstoornis bij kinderen wordt niet altijd opgemerkt, met alle gevolgen van dien. Het is tijd om dat te veranderen. Hoe? Rake Vragen is het antwoord. Website die hulpverleners helpt bij het stellen van de juiste vragen als het gaat over trauma’s en de mogelijke gevolgen. Lees meer >

Magazine

Magazine over cliënt en omgevingsgestuurd werken in de zorg voor jeugd. Lees meer >

Vraagwijzer

Infographic over vraagwijzer in wetenschappelijk onderzoek (Literatuur ter inspiratie & verdieping). Lees meer >

Kennisagenda Inside-Out 2018-2020

De academische werkplaats Inside-Out heeft voor de komende jaren een kennisagenda opgesteld. Het doel van de kennisagenda is het gezamenlijk in overleg vaststellen en daarna invullen van belangrijke lacunes in de aanwezige en/of voor de toekomst benodigde kennis. Lees meer >

Opening The black box

In samenwerking met de Universiteit, Pluryn, Entréa/Lindenhout, CONRISQ, Praktikon, de Academische Werkplaats Inside Out en Tranzo is begin september een investment grant geschreven voor het bouwen van een dataverzamelingstool voor de praktijk en onderzoek. Lees meer >

Nieuws

4 oktober 2019
Transformatie en outcome: de cijfers vóór de verhalen

Datagestuurd werken wordt door zowel gemeenten als zorgaanbieders als zinvol en wenselijk ervaren om de jeugdhulp te kunnen handhaven en verbeteren. Dat vraagt om een betere monitoring van uitkomsten en om onderlinge afstemming bij zorgaanbieders. Ook de afstemming met gemeenten dient nog veel beter te worden uitgewerkt. Investeer daarom in afstemming tussen zorgaanbieders en gemeenten over datamonitoring en effectmeting, voordat daadwerkelijk begonnen wordt met het uitwisselen en vergelijken van gegevens. Dit zijn belangrijke uitkomsten uit het onderzoek van de AW Inside-Out. Lees meer >

11 juli 2019
Nominatie Medische Inspirator Prijs voor ‘Dit ben ik! eHealth voor jeugdzorg op maat’

‘Dit ben ik!’ richt zich op jongeren in de jeugdzorg en heeft iamYu ontwikkeld: een innovatieve eHealth tool die samenwerking en zorg op maat ondersteunt door gepersonaliseerd te monitoren, visualiseren en analyseren. Het project is genomineerd voor de Medische Inspirator Prijs 2019 van ZonMw. Lees meer >

11 januari 2019
Betere jeugdhulp door dialoog

Om de geboden zorg te kunnen monitoren, verzamelen gemeenten gegevens over de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp. Hiermee evalueren gemeenten en zorgaanbieders hun beleid. Maar dit is niet voldoende, vindt Academische Werkplaats Inside-Out. Daarom gaan gemeenten in “transformatiedialogen” op zoek naar de ervaringen van cliënten en hulpverleners. Oftewel: de verhalen achter de cijfers. Lees meer >

Publicaties

Transformatie en outcome: de cijfers vóór de verhalen

Infographic Inside-Out: Praat mee over zorg!

Proefschrift: ‘Blow away the blues: The development and prevention of depressive symptoms and negative cognitions in young adolescents.’

Partners

Praktijkinstellingen zorg voor jeugd

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen

Beleidsinstellingen

  • Gemeente Nijmegen (namens Nijmegen, Druten, Beuningen, Wijchen, Berg en Dal, Heumen en Mook en Middelaar)
  • Regio Centraal Gelderland (gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wageningen en Zevenaar).

Cliëntvertegenwoordiging

Zorgbelang Gelderland

Contact

http://www.insideout.nl/

Renske Koordeman