Academische Werkplaats SAMEN en project Gezin aan Zet

Regio: Midden-Holland, Haaglanden en Holland-Rijnland

De Academische Werkplaats SAMEN is een netwerkorganisatie in de regio’s Midden-Holland, Haaglanden en Holland-Rijnland. SAMEN wil met haar partners de zorg voor jeugdigen en gezinnen transformeren, door in kaart te brengen wat werkzame en belemmerende factoren zijn in de werkwijze van Jeugd- en gezinsteams. Verder geeft ze inzicht in de transformatiedoelen, en ondersteunt ze  professionals bij het evalueren van, en reflecteren op, het werken met de transformatiedoelen.
Lees verder

Onderzoek en opbrengsten

Gezin aan Zet werkt met actieonderzoek

Gezin aan Zet werkt met actieonderzoek, een wijze van onderzoeken waarbij een veranderingsproces wordt gestimuleerd door middel van het terugkoppelen van direct toepasbare, praktische kennis. Lees meer >

Nieuws

30 januari 2020
Samen-Werken, Samen-Leren: Leerhuis Kindermishandeling en culturele sensitiviteit

In het project Samen-Werken, Samen-Leren werken en leren studenten Sociaal Werk, jeugdprofessionals en docenten samen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringskennis van jongeren en hun ouders en van wetenschappelijke kennis van de academische werkplaats SAMEN en de lectoraten van Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool. Driemaal per jaar wordt er vanuit het project een thematisch ‘Leerhuis’ georganiseerd. Het eerste Leerhuis ‘Kindermishandeling en culturele sensitiviteit’ vond plaats op 12 december jl. en bood deelnemers concrete handvatten voor cultuursensitief werken in de beroepspraktijk. Lees meer >

16 januari 2020
‘Door je kwetsbaar op te stellen, ben je samen sterker!’

Petra Witteman stond in 2015 aan de wieg van het project Gezin aan Zet (GaZ) van de Academische Werkplaats SAMEN, als sparringpartner van onderzoeker Laura Nooteboom over het gemeentelijk domein. Tijdens de start was ze teammanager in de wijk Escamp, Den Haag, later werd ze deelnemer van de stuurgroep van GaZ. We stelden haar 5 vragen over de afgelopen vier jaar. Hoe ziet Petra de samenwerking? Welke lessen zijn geleerd? En hoe kunnen andere gemeenten de handreiking die er nu ligt, gebruiken?  Lees meer >

15 mei 2019
‘Nothing about us, without us’: site-visit aan AW SAMEN

Op 15 april vond alweer de een-na-laatste site-visit aan de academische werkplaatsen transformatie jeugd plaats. Deze keer was het de eer aan de academische werkplaats SAMEN om de voortgang van de projecten te delen. Lees meer >

RSS feed SAMEN

10 augustus 2020
ZonMw Subsidieoproep beter signaleren en bereiken van kwetsbare gezinnen

Tot 27 oktober 14.00 uur kan bij ZonMw een aanvraag ingediend worden voor de subsidieoproep Wat werkt bij het tijdig signaleren en ondersteunen van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden? Deze oproep maakt onderdeel uit van het programma Wat werkt voor de jeugd en heeft als doel het vergroten en toepassen van kennis over wat

Het bericht ZonMw Subsidieoproep beter signaleren en bereiken van kwetsbare gezinnen verscheen eerst op Academische Werkplaats SAMEN.

Lees meer >
6 augustus 2020
Online keuzetool meetinstrumenten kwaliteit van leven in de jeugdzorg

Om maatschappelijke en financiële opbrengsten van jeugdhulp te kunnen meten, is door Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht, de Rijksuniversiteit Groningen, Accare centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, het Trimbos Instituut en het Nederlands Jeugdinstituut een inventarisatie gemaakt van de beschikbare instrumenten om kosten en kwaliteit van leven vast te stellen binnen de jeugdsector. De Aletta Jacobs School of

Het bericht Online keuzetool meetinstrumenten kwaliteit van leven in de jeugdzorg verscheen eerst op Academische Werkplaats SAMEN.

Lees meer >
6 augustus 2020
Magazine JIJ JGZ

Speciaal voor JGZ-professionals hebben NCJ en ZonMw het magazine JIJ JGZ uitgebracht. Je treft er interviews met andere professionals en ouders en diverse artikelen. Met dit magazine viert NCJ het 10-jarig bestaan en ZonMw de ontwikkelde en samengebrachte kennis voor de JGZ van de afgelopen jaren.

Het bericht Magazine JIJ JGZ verscheen eerst op Academische Werkplaats SAMEN.

Lees meer >
6 augustus 2020
Platform werken met multiproblematiek

Op platformmultiproblematiek.nl van Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut worden kennis en ervaringen gedeeld over het werken met multiproblematiek. Dit platform richt zich met name op professionals. Je vindt er onder meer verhalen van gezinnen, kennis over de aanpak van complexe problemen en kennis en werkwijzen ten aanzien van

Het bericht Platform werken met multiproblematiek verscheen eerst op Academische Werkplaats SAMEN.

Lees meer >
28 juli 2020
Masterclass Jongerenparticipatie in onderzoek – ZonMw

Voor jongeren en onderzoekers organiseert ZonMw de Masterclass Jongerenparticipatie in onderzoek. Dit doet ZonMw in samenwerking met Christine Dedding van Amsterdam UMC. Aanmelden voor de bijeenkomst op vrijdag 18 september is niet meer mogelijk, wel kijkt ZonMw of ze een extra masterclass kunnen organiseren. Dus wil je op de hoogte gehouden worden, schrijf je dan

Het bericht Masterclass Jongerenparticipatie in onderzoek – ZonMw verscheen eerst op Academische Werkplaats SAMEN.

Lees meer >

Publicaties

‘Door je kwetsbaar op te stellen, ben je samen sterker!’

Nieuwe publicatie Gezin aan Zet: ‘Transformeren volgens ouders’

Infographic AWTJ SAMEN

Partners

Gezin aan Zet is een project in samenwerking met:

 • GGD Haaglanden
 • Zorgbelang Zuid-Holland
 • GGD Hollands Midden, LUMC
 • TNO
 • Gemeente Den Haag
 • Stichting Jeugdformaat
 • Jeugdbescherming West
 • Cardea
 • Kwadraad
 • Horizon
 • De Jutters
 • Curium-LUMC
 • De Haagse Hogeschool
 • JGZ
 • Enver jeugd en opvoedhulp
 • Universiteit Leiden
 • Stichting Xtra
 • Hogeschool Leiden
 • Forensisch centrum Teylingereind
 • JSO
 • GGZ Rivierduinen
 • Ipse de Bruggen
 • CJG Den Haag
 • LUMC
 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Gouda
 • Kwadraad

Gezin aan Zet wordt gefinancierd door ZonMw en de gemeente Leiden.

Contact

https://www.awsamen.nl/

Voor contact met project Gezin aan Zet:

Projectleider: Eva Mulder
E.A.Mulder@curium.nl

Voor contact met AWTJ SAMEN:

Algemeen coördinator: Noortje Pannenbakker, noortje.pannebakker@tno.nl
Coördinator regio Den Haag: Arie Opstelten, arie.opstelten@denhaag.nl
Coördinator regio Haaglanden: Arie Opstelten en Petra de Jong zijn hiervoor contactpersonen
Coördinator regio Gouda/Leiden: Petra de Jong, pdejong@ggdhm.nl

Algemeen e-mailadres: info@awsamen.nl