Academische Werkplaats Risicojeugd

Regio: Bovenregionaal: gemeenten Amsterdam, Utrecht, Almere en Holland-Rijnland

 

De Academische Werkplaats Risicojeugd richt zich op kinderen en jongeren in Nederland met ernstige gedragsproblemen. Deze jongeren kunnen in een (forensische) residentiele instelling zitten, of hier net uitkomen, of ze kunnen het risico lopen om in de (justitiële) jeugdzorg te belanden. Het doel is gerichte zorg bieden aan deze kwetsbare jongeren en hun gezinnen om zodoende bij te dragen aan een gunstiger toekomstperspectief voor zowel henzelf als de maatschappij.

Lees verder

Onderzoek en opbrengsten

Jeugdzorg legt fundament voor verminderen gedwongen afzonderen

Het project ‘Ik laat je niet alleen’ van de Academische Werkplaats Risicojeugd heeft een tussenrapportage opgeleverd met daarin resultaten van metingen die bij JeugdzorgPlus-instellingen het afgelopen half jaar hebben plaatsgevonden. Een belangrijke aanbeveling die de rapportage biedt, is om de brede definitie van gedwongen afzonderen te blijven omarmen en om verder te werken aan alternatieven via onder meer een lerend netwerk. Lees meer >

Monitoring van risicojeugd

De vrijheidsbeneming van jongeren wordt op dit moment ten uitvoer gelegd in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI). Vanuit de noodzaak en de wens om de vrijheidsbeneming van justitiële jongeren anders in te richten, wordt vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid de Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ) uitgevoerd, met onder andere een aantal proeftuinen.  Lees meer >

Gezinsgericht werken in de JJI, jeugdzorgplus en residentiële jeugdzorg

Het gezin speelt een belangrijke rol in het leven van jongeren. Justitiële Jeugdinrichtingen en JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp voor jongeren die niet vanwege een strafbaar feit zijn geplaatst) willen daarom ouders intensiever betrekken bij het verblijf en de behandeling van hun kind in de inrichting. Lees meer >

In evenwicht en Weg hier en nu; signalering en bejegening risicojeugd, gezinsaanpak preventie jeugdcriminaliteit

De Academische Werkplaats Risicojeugd richt zich op jongeren die door een combinatie van problemen het risico lopen om (opnieuw) in de criminaliteit terecht te komen. De deelnemers in de werkplaats doen er alles aan om risicojongeren op een positieve manier te benaderen en voor hen de mogelijkheid te scheppen om op een constructieve manier deel te nemen aan de samenleving. Lees meer >

Academische Werkplaats Kindermishandeling

De Academische Werkplaats Kindermishandeling streeft naar een multidisciplinaire, intersectorale aanpak van kindermishandeling, onderzoek naar behandelmethoden en overdacht van kennis. Lees meer >

Thema Kindermishandeling in eerste ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd
Overzicht van alle projecten over kindermishandeling uit het eerste ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd. In het digitaal magazine 'Met elkaar verbonden' leest u meer over de resultaten van de academische werkplaatsen jeugd. De resultaten zijn in dit magazine ook gerangschikt op het thema kindermishandeling. Ga naar het magazine >

Nieuws

16 juni 2020
Jeugdzorg legt fundament voor verminderen gedwongen afzonderen

Het project ‘Ik laat je niet alleen’ van de Academische Werkplaats Risicojeugd heeft een tussenrapportage opgeleverd met daarin resultaten van metingen die bij JeugdzorgPlus-instellingen het afgelopen half jaar hebben plaatsgevonden. Een belangrijke aanbeveling die de rapportage biedt, is om de brede definitie van gedwongen afzonderen te blijven omarmen en om verder te werken aan alternatieven via onder meer een lerend netwerk. Lees meer >

18 december 2019
Gewoon Normaal: het belang van professionele eigenheid in de bejegening van risicojongeren

De kloof tussen professionals en risicojongeren blijkt in het werkveld groot. Daarom heeft de praktijk niet alleen kennis nodig over wat werkt  in diverse integrale aanpakken rondom risicojongeren, maar ook over wie werkt. Waarom lukt het bepaalde professionals wél om een gewenste omgang met deze doelgroep te realiseren? Nienke de Wit, onderzoeker bij de Academische Werkplaats Risicojeugd, gaat in haar onlangs verschenen boek Gewoon Normaal in op die vraag. Lees meer >

7 augustus 2019
In een kleinschalige voorziening kunnen risicojongeren zich blijven ontwikkelen

Uit onderzoek blijkt dat gedetineerde jongeren die een zo normaal mogelijk leven leiden, minder snel terugvallen in de criminaliteit. Een Kleinschalige Voorziening (KV) biedt die mogelijkheid. Daar kunnen deze jongeren doorgaan met bijvoorbeeld school, werk en hobby’s en in contact blijven met ouders en bestaande hulpverlening. Zo blijven zij zich ontwikkelen. De AW Risicojeugd doet sinds 2016 onderzoek naar deze Kleinschalige Voorzieningen. Lees meer >

Publicaties

Jeugdzorg legt fundament voor verminderen gedwongen afzonderen

Gewoon Normaal: het belang van professionele eigenheid in de bejegening van risicojongeren

In een kleinschalige voorziening kunnen risicojongeren zich blijven ontwikkelen

Partners

De initiatiefnemers zijn:

 • Intermetzo-Pluryn, (forensische) praktijkinstelling
 • Forensisch Centrum Teylingereind, (forensische) praktijkinstelling
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Vrije Universiteit Medisch Centrum
 • GGZ-instelling Curium-LUMC
 • GGZ-instelling De Bascule
 • Windesheim Flevoland (hogeschool)
 • Hogeschool Leiden
 • Gemeente Almere
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Holland Rijnland
 • Gemeente Utrecht

Contact

www.awrj.nl

Coördinator: Eva Mulder
e.mulder1@amsterdamumc.nl