Academische Werkplaats Jeugd in Twente

Regio: Twente

De AWJTwente richt zich met name op kinderen die te maken hebben met armoede, een postpartumdepressie van de moeder of kinderen bij wie er een vermoeden is of sprake is van mishandeling. Voor het onderzoek naar verbetering in de zorg voor kinderen die in armoede leven, heeft de werkplaats een nieuwe werkwijze: ze werkt samen met ervaringsdeskundigen.
Lees verder

Onderzoek en opbrengsten

Versterking van zorg voor kinderen in armoede: de opbrengsten

Ieder kind verdient een gezonde start. De Academische Werkplaats Jeugd Twente richt zich daarom op de gezondheid van kinderen die opgroeien in armoede. In het project ‘Versterking van zorg voor kinderen in armoede’ is een programma ontwikkeld en uitgevoerd: Gezonde kinderen in krappe tijden. Ouders, professionals en Twentse gemeenten hebben hierbij nauw samengewerkt.  De ervaringen en opbrengsten uit het project heeft de werkplaats gebundeld in haar laatste nieuwsbrief. Lees meer >

Klein-en-fijn-projecten

Voor de 14 gemeenten die deelnemen aan de academische werkplaats zijn de Klein-en-Fijn-projecten belangrijk. De gemeenten kunnen met kortlopende onderzoeken antwoord krijgen op concrete vragen. ‘Het mooie is dat we die onderzoeksresultaten gelijk in de praktijk kunnen inzetten. Zo zetten we dankzij een onderzoek naar de hulp bij scheidingen tegenwoordig de begeleide omgangsregeling en het maatschappelijk werk veel eerder in.’ Lees meer >

Versterking van zorg voor kinderen in armoede

De AWJTwente ontwikkelt een methodiek die problemen bij gezinnen in armoede helpt voorkomen. Hiertoe voert zij een onderzoeksproject uit waar zowel gezinnen als professionals aan deelnemen. Deze gezinnen worden actief geworven via bijvoorbeeld organisaties die samenwerken in het Armoedepact Almelo. Lees meer >

Nieuws

28 juli 2020
Versterking van zorg voor kinderen in armoede: de opbrengsten

Ieder kind verdient een gezonde start. De Academische Werkplaats Jeugd Twente richt zich daarom op de gezondheid van kinderen die opgroeien in armoede. In het project ‘Versterking van zorg voor kinderen in armoede’ is een programma ontwikkeld en uitgevoerd: Gezonde kinderen in krappe tijden. Ouders, professionals en Twentse gemeenten hebben hierbij nauw samengewerkt.  De ervaringen en opbrengsten uit het project heeft de werkplaats gebundeld in haar laatste nieuwsbrief. Lees meer >

12 februari 2020
Twente gaat strijd aan tegen kinderarmoede

In Nederland groeien maar liefst 378.000 kinderen op in armoede. De Academische Werkplaats Jeugd Twente zet zich samen met de Alliantie Kinderarmoede in om voor 2030 dit aantal naar 0 te brengen. Tijdens de Publieksacademie Kinderarmoede die op 16 maart in Twente plaatsvindt deelt de werkplaats haar ervaringen en werkt zij aan een aanpak tegen kinderarmoede. Help je mee? Lees meer >

3 juli 2019
Hoe handelen jeugdverpleegkundigen na signalering van armoede?

Hoe handelt een professional in de jeugdgezondheidszorg na signalering van armoede bij jeugdigen en wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren bij het in actie komen na signalering? Deze vragen werden onderzocht vanuit de Academische Werkplaats Jeugd Twente. De uitkomsten van dit kwalitatieve onderzoek publiceerde de werkplaats in de vorm van een factsheet. Lees meer >

RSS feed RSS feed AWJTwente

14 juli 2020
Nieuwsbrief Versterken van zorg voor kinderen in armoede

Na 4,5 jaar is het project 'Versterken van zorg voor kinderen in armoede' afgerond. In deze nieuwsbrief hebben we de opbrengsten van deze projectperiode gebundeld. U leest bijvoorbeeld over de resultaten van het onderzoek 'Gezonde kinderen in krappe tijden' en hoe ouders met een krappe beurs hier hun bijdragen aan hebben geleverd. Ook laten we een onderzoeker, de deelnemers en trainers over 'Gezonde kinderen in krappe tijden' aan het woord. Ouderparticipatie was een belangrijk thema binnen het project. In de nieuwsbrief delen leden van de Goede Raad hun ervaringen. Interessant zijn ook de Klein-en-Fijn onderzoeken, uitgevoerd door studenen van de UT en Saxion staan in de nieuwsbrief genoemd. Veel leesplezier!

Lees meer >
19 december 2019
GEANNULEERD vanwege Corona maatregel: Publieksacademie Kinderarmoede

Uitnodiging PA Kinderarmoede social

In ons land groeien maar liefst 378.000 kinderen op in armoede. Kinderen die leven in armoede hebben een grotere kans op ongezondheid. Dat willen we niet. Dat alle kinderen kansrijk en gezond opgroeien is wat we wel willen.
Want kinderen en armoede, dat hoort niet bij elkaar.

De Alliantie Kinderarmoede staat voor: In 2030 geen kinderarmoede meer. Dat vraagt om actie. Van ons allemaal. Armoede de deur uit krijgen en houden.
Hoe? Dat is een grote puzzel waar we allemaal een stukje van moeten leggen. Iedereen die dat wil is op 16 maart van harte welkom in het Wilminktheater. Deze middag kijken we met elkaar wat je kunt doen tegen kinderarmoede en
wat daar voor nodig is. We gaan in een mooie theateromgeving voor kennis, inspiratie en doen. Ervaringsdeskundigen vertellen hun verhaal, we delen met elkaar wat geleerd is in Kindje van Mars, Gezonde kinderen in krappe tijden
en Supporter van Elkaar en ook het Koningshuis heeft een bijdrage. We vragen jou te vertellen wat jij vindt dat nodig is om het doel te bereiken. Dichtbij in je eigen buurt maar ook voor heel Nederland.

Aanmelden kan tot en met zondag 8 maart op deze pagina.
Meer informatie over het programma? Kijk dan hier

Je krijgt een gevarieerd programma met inspirerende praktijkvoorbeelden uit Twente zoals: Kindje van Mars, Gezonde kinderen in krappe tijden en Supporter van Elkaar.

Judith Waleczek, adviseur gezondheidsbevordering GGD Twente / coördinator AWJTwente en
Bert Oudenaarden, senior adviseur publieke gezondheid GGD Twente.

Contact: b.oudenaarden@ggdtwente.nl

 

 

Lees meer >
10 december 2019
Deskundigheidsbevordering voor JGZ-professional

Deze scholing van 1 dagdeel vindt plaats op 3 verschillende data en op 3 locaties: 11, 13 en 14 februari.
Lees het hele programma, hierin staat ook hoe de JGZ-professional van de GGD Twente zich kan aanmelden.
Vooraankondiging

Lees meer >
28 maart 2019
Praat erover! – AWJTwente symposium 8 maart 2019

Verslag AWJTwente symposium Praat erover!IMG 5034

Dit jaar stond het symposium in het teken van het versterken van zorg voor kinderen in armoede. Het symposium werd geopend met een presentatie over de Missing Chapter Foundation door Marissa Zweedijk. Duidelijk werd hoe belangrijk de kindinclusie is bij het maken van beslissingen. Hierna stonden twee rondes workshops op het programma, elk met een andere focus op het thema. De workshops werden begeleid door zowel professionals, als door ervaringsdeskundigen.

De belangrijkste leerpunten, quotes, foto's en de evaluatie staan in het VERSLAG dat van het symposium gemaakt is. In het verslag staan ook de links naar de presentaties van de lezingen en workshops.

Lees meer >
24 september 2018
Kennis over effectieve jeugdhulp op één plek

ZonMw WerkplaatsenJeugd

De dertien academische werkplaatsen jeugd en ZonMw lanceren – tijdens de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein op 24 september 2018 – met trots Werkplaatsenjeugd.nl. Dé plek die je inspireert door nieuwe kennis waarmee je in jouw regio de jeugdhulp effectiever kunt maken.

Werkplaatsenjeugd.nl
In dertien academische werkplaatsen jeugd bouwen professionals, onderzoekers, opleidingen, gemeenten samen met ouders en kinderen door heel Nederland aan effectievere jeugdhulp. Opgedane kennis is voor iedereen beschikbaar en wordt gedeeld op de nieuwe, gezamenlijke website Werkplaatsenjeugd.nl. Van uitgebreide onderzoeken, tot praktische tools en infographics. Van goede voorbeelden in de jeugdhulp, tot praktijkverhalen uit de werkplaatsen. Zodat alle gemeenten hiervan kunnen profiteren en het hen helpt in het effectiever maken van de jeugdhulp.

Ontmoet de Werkplaatsen
Ontmoet de werkplaatsen op de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein (24 september, 1 en 8 oktober 2018) en de Voor de Jeugd Dag 2018 (5 november 2018). Kom naar onze stand voor kennis over en uit de werkplaatsen, doe mee met onze netwerktafels en bezoek de inhoudelijke presentaties van de werkplaatsen. Ook op diverse andere events maak je kennis met de werkplaatsen. Zie hiervoor de agenda op de website. Voor actuele informatie volg je ons via @WPJeugd.

Lees meer >

Publicaties

Hoe handelen jeugdverpleegkundigen na signalering van armoede?

Infographic AWTJ Twente

Publicaties Klein en Fijn projecten AWTJ Versterking zorg voor kinderen in armoede

Partners

  • GGD Twente
  • Universiteit Twente
  • Saxion
  • UMCG – Universitair Medisch Centrum Groningen
  • ZonMw

Contact

https://www.awjtwente.nl/

Coördinatoren
Judith Waleczek
j.waleczek@ggdtwente.nl

Sandra Gijzen
s.gijzen@ggdtwente.nl