Academische Werkplaats Jeugd Noord-Brabant

De AW Jeugd in Noord-Brabant wil aantoonbaar maken dat handelen in de praktijk ook daadwerkelijk effect heeft op verbetering van de situatie van kinderen en gezinnen. Binnen de werkplaats staat het begrip 'eigen kracht' van gezinnen centraal. Hoe bouwen we samen aan een betere (toegang tot) jeugdhulp? Dit is een van de vragen die de AW Jeugd door middel van een koppeling tussen onderzoek en praktijk wil beantwoorden.

Uitdaging

Wat betekent de transformatie voor kinderen, jongeren, ouders en hun omgeving, voor het handelen van professionals, vrijwilligers en beleidsmedewerkers en voor de structuren waarbinnen de zorg geleverd wordt? Deze drie aspecten (jeugd en hun omgeving, professioneel handelen, en structuren) vormen de leidraad voor het onderzoeksprogramma van de AW Jeugd in Noord-Brabant. Het uitgangspunt daarbij is dat er een meerwaarde ontstaat door met partners uit verschillende sectoren samen te werken, te leren en implementeren.

Doel en werkwijze

De AW Jeugd Noord Brabant heeft zich tot doel gesteld om:

  • Aantoonbaar te maken dat handelen in de praktijk ook daadwerkelijk effect heeft op verbetering van de situatie van het kind en/of het gezin.
  • Zich in te spannen om meer inhoud te geven aan het begrip ‘eigen kracht’ en met gebruikmaking van praktijkkennis de grenzen te verkennen van het inzetten op eigen kracht.
  • Vanuit vier onderzoeksthema’s te werken: 1) Eigen kracht: definitie, grenzen en praktische vertaling, 2) Gezamenlijke besluitvorming: werkzame factoren en effectieve werkwijzen, 3) Weten wat werkt en daarnaar handelen in een nieuwe context en 4) Verschuivingen van rollen en verantwoordelijkheden in de transformatie.
Deelprojecten

De AW Jeugd bestaat uit zeven deelprojecten:

  1. Sturen op maatschappelijke waarde - Promotieonderzoek: Door governance netwerken in het jeugddomein te onderzoeken, streeft de werkplaats er met deze studie naar het gat aan kennis over effectiviteit en opbrengsten van netwerken te verkleinen. En hiermee een bijdrage te leveren aan de transformatie naar een andere manier van overheidssturing.
  2. Screening van Verstoord Gehechtheidsgedrag in de Jeugd gezondheidszorg, Jeugd GGZ en Jeugdhulp: Samen met TNO en een aantal instellingen voor jeugdhulpverlening is in dit project van start gegaan met het onderzoek naar een screeningsinstrument voor verstoord gehechtheidsgedrag: de Lijst Signalen Verstoord Gehechtheidsgedrag (LSVG).
  3. Het benutten en versterken van alledaagse krachten door professionals in de JGZ - PromotieonderzoekDit onderzoek richt zich op het beschrijven van de huidige handelingspraktijk van de JGZ in het kader van krachtgericht werken. Daarnaast wordt onderzocht hoe het krachtgericht werken door JGZ professionals versterkt zou kunnen worden.
  4. Verbetering toegang tot de Jeugdzorg. Monitoring sturingsprocessen: Dit 3 jaar durende onderzoek maakt onderdeel uit van het onderzoeksproject ‘Verbetering van de toegang tot de jeugdzorg: Een studie naar het expliciteren van keuzes en monitoring van sturingsprocessen’. Het onderzoek is gericht op het inzicht krijgen in de samenhang tussen de manier waarop gemeenten de toegang hebben georganiseerd en het verloop van het inschakelen van specialisten. Het onderzoek vormt daarmee een verdieping op de Transformatiemonitor Jeugd.
  5. Verbetering toegang tot de jeugdzorg. Handvatten voor generalisten: Het onderzoeksproject voorziet enerzijds in de behoefte aan handvatten voor generalistische professionals bij de afweging om wel/geen specialisten in te schakelen voor die gezinnen waarbij een begeleidingsbehoefte is vastgesteld. Anderzijds is het een verdieping van de Transformatiemonitor Jeugd, waarmee door West-Brabantse gemeenten wordt gewerkt.
  6. Evaluatie van het adolescentenstrafrecht - Extern promotieonderzoek: Sinds 1 april 2014 is het Adolescentenstrafrecht (ASR) van kracht. Het promotieonderzoek brengt de kenmerken van de groep jongvolwassenen in kaart die volgens het ASR berecht zijn. Daarnaast zal in een internationale vergelijking gekeken worden naar landen waarin sprake is van een met Nederland vergelijkbaar flexibel strafrecht voor jongvolwassenen. Tot slot zal de effectiviteit van het ASR worden onderzocht.
  7. Kei in Karakter in de Kinderopvang: Een onderzoek naar de deugdenaanpak in de kinderopvang. Veel peuters bezoeken tegenwoordig een kinderdagverblijf. De ervaringen die ze hier opdoen, dragen bij aan hun verdere persoonlijke en sociale ontwikkeling. In dit project wordt onderzocht of een ‘deugdenaanpak’ (waarbij veel aandacht is voor positieve eigenschappen van kinderen) het welzijn van peuters in de kinderopvang verbetert.

Ontwikkelingen, betrokken onderzoekers en professionals en nieuwe praktijkproducten zijn ook te vinden op de website van AW Jeugd.

Opbrengsten 

Er is een online magazine ‘Met kracht meer verbinding’ verschenen. Dit magazine biedt aanknopingspunten voor iedereen die aan de slag wil om de relatie tussen ouders en jeugdprofessionals te verbeteren.

Ook verschenen er diverse publicaties. De verschillende deelprojecten zijn volop bezig met het ontwikkelen van kennis. Alle praktijkproducten en publicaties worden hier gedeeld.

In december 2018 vindt het symposium ‘Samen bouwen aan betere (toegang tot) jeugdhulp’ plaats. Dit symposium wordt georganiseerd door de AW Jeugd Noord-Brabant. De afsluiting van de twee ZonMw-projecten verbetering toegang jeugdzorg; 1) handvatten generalisten en 2) organisatie toegang) staat centraal.

 

“Wij willen aantoonbaar maken dat handelen in de praktijk daadwerkelijk de situatie van het kind of gezin verbetert”