Academische Werkplaats Jeugd Noord-Brabant

Regio: Noord-Brabant

De AW Jeugd in Noord-Brabant wil aantoonbaar maken dat handelen in de praktijk ook daadwerkelijk effect heeft op verbetering van de situatie van kinderen en gezinnen. Binnen de werkplaats staat het begrip 'eigen kracht' van gezinnen centraal. Hoe bouwen we samen aan een betere (toegang tot) jeugdhulp? Dit is een van de vragen die de AW Jeugd door middel van een koppeling tussen onderzoek en praktijk wil beantwoorden.
Lees verder

Onderzoek en opbrengsten

Het belang van een brede blik: de toegang tot jeugdhulp in Brabantse gemeenten

Wat is de samenhang tussen de manier waarop de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp is vormgegeven en de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp? Die vraag stond centraal in een 3-jarig onderzoek dat is uitgevoerd vanuit de Academische Werkplaats Noord-Brabant in 4 West-Brabantse gemeenten. Lees meer >

Sturen op maatschappelijke waarde – Promotieonderzoek

Door governance netwerken in het jeugddomein te onderzoeken, tracht deze studie de leemte in onderzoek naar effectiviteit en opbrengsten van netwerken te verkleinen en een bijdrage te leveren aan de transformatie naar een andere manier van overheidssturing. Lees meer >

Screening van Verstoord Gehechtheidsgedrag in de Jeugd gezondheidszorg, Jeugd GGZ en Jeugdhulp

Samen met TNO en een aantal instellingen voor jeugdhulpverlening (GGD West Brabant, Virenze, Herlaarhof, Juzt, en Kompaan & de Bocht) is de AW Jeugd van start gegaan met het onderzoek naar een screeningsinstrument voor verstoord gehechtheidsgedrag: de Lijst Signalen Verstoord Gehechtheidsgedrag (LSVG). Lees meer >

Het benutten en versterken van alledaagse krachten door professionals in de JGZ – Promotieonderzoek

Dit onderzoek richt zich op het beschrijven van de huidige handelingspraktijk van de JGZ in het kader van krachtgericht werken en op het onderzoeken hoe het krachtgericht werken door JGZ professionals versterkt zou kunnen worden. Lees meer >

Verbetering toegang tot de Jeugdzorg. Monitoring sturingsprocessen

Dit 3 jaar durende onderzoek maakt onderdeel uit van het onderzoeksproject ‘Verbetering van de toegang tot de jeugdzorg: een studie naar het expliciteren van keuzes en monitoring van sturingsprocessen’. Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in de samenhang tussen de manier waarop gemeenten de toegang hebben georganiseerd en het verloop van het inschakelen van specialisten. Het onderzoek vormt daarmee een verdieping op de Transformatiemonitor Jeugd. Lees meer >

Verbetering toegang tot de jeugdzorg. Handvatten voor generalisten

Het onderzoeksproject voorziet enerzijds in de behoefte aan handvatten voor generalistische professionals bij de afweging om wel/geen specialisten in te schakelen voor die gezinnen waarbij een begeleidingsbehoefte is vastgesteld. Anderzijds is het een verdieping van de Transformatiemonitor Jeugd, waarmee door West-Brabantse gemeenten wordt gewerkt. Lees meer >

Nieuws

22 mei 2019
Jeugdhulp is teveel gebaseerd op aannames

‘De jeugdhulp is teveel gebaseerd op aannames’ vertelt Jolanda Mathijssen van de Academische Werkplaats Jeugd Noord-Brabant. Haar pleidooi? Gemeenten moeten bij het bepalen van hun beleid eerst goed nadenken over hoe ze de mechanismen en factoren die van invloed zijn op de doorverwijzing naar de specialistische jeugdhulp in hun eigen voordeel en die van de kinderen en hun ouders kunnen laten werken. Lees meer >

19 maart 2019
Het belang van een brede blik: de toegang tot jeugdhulp in Brabantse gemeenten

Wat is de samenhang tussen de manier waarop de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp is vormgegeven en de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp? Die vraag stond centraal in een 3-jarig onderzoek dat is uitgevoerd vanuit de Academische Werkplaats Noord-Brabant in 4 West-Brabantse gemeenten. Lees meer >

24 januari 2019
Infographic Noord-Brabant: Zorgen voor jeugd

De AW Jeugd in Noord-Brabant is de plaats waar praktijk, beleid, onderwijs, wetenschap en cliënten elkaar ontmoeten, samenwerken, kennis ontwikkelen en kennis delen. Hoe bouwen we samen aan een betere (toegang tot) jeugdhulp? Dit is een van de vragen die de AW Jeugd door middel van een koppeling tussen onderzoek en praktijk wil beantwoorden. Lees meer >

Publicaties

Het belang van een brede blik: de toegang tot jeugdhulp in Brabantse gemeenten

Infographic Noord-Brabant: Zorgen voor jeugd

Samen beslissen met ouders en kinderen (2018)

Partners

De Academische Werkplaats Jeugd is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University en

 • Gemeente Breda
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Tilburg
 • GGZ Eindhoven en de Kempen
 • GGZ Breburg
 • GGD West-Brabant
 • GGD Brabant Zuidoost
 • Amarant groep
 • PON
 • Fontys Hogeschool
 • Avans Hogeschool
 • Topaze
 • LOC zeggenschap in de zorg
 • Kanteel kinderopvang
 • Juzt
 • Sterk Huis
 • Bijzonder Jeugdwerk Brabant
 • Combinatie Jeugdzorg
 • Oosterpoort
 • Maashorst

Contact

Website Tranzo

Coördinator: Jolanda Mathijssen
j.j.p.mathijssen@tilburguniversity.edu